Rapport Onderwijsinspectie geeft financiële chaos aan op As-Siddieqscholen

De onderwijskwaliteit op de As-Siddieqscholen in Amsterdam zou onder druk staan vanwege financieel wanbeheer en bestuurlijke chaos. Het Parool heeft een vertrouwelijk rapport van de Onderwijsinspectie in handen waar deze informatie in zou staan. Dat meldt AT5. 

De scholengroep heeft al jaren te maken met een bestuurlijke crisis. Volgens Het Parool heeft de Onderwijsinspectie er geen vertrouwen meer in dat het bestuur de problemen op korte termijn kan oplossen.

Onrechtmatige uitgaven

Volgens de inspectie zou er in totaal bijna 300.000 euro onrechtmatig zijn uitgegeven. De drie scholen hebben drie busjes in eigen beheer voor leerlingenvervoer. Eigenlijk is leerlingenvervoer een taak van de gemeente. Ook is er onenigheid in het bestuur over herbenoemingen en ontslag van bestuursleden. 

Er zijn drie islamitische basisscholen in Amsterdam die onder As-Siddieq vallen. In totaal gaan er 1165 leerlingen naar de drie scholen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk