Relatie tussen leraar en ouders kan taalontwikkeling jonge kinderen bevorderen

Op jonge leeftijd bestaan al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid, zoals de omvang van hun woordenschat. Deze verschillen worden sterk bepaald door het opleidingsniveau en geletterdheid van ouders. Hoe maakt een leraar contact en zoekt hij aansluiting bij ouders die andere sociaaleconomische en culturele achtergronden hebben en andere talen spreken dan hij gewend is. Martine van der Pluijm, promovendus aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, onderzocht de aanpak die leraren kunnen gebruiken. Dit meldt Open Universiteit.

Thuis in Taal

Tegen deze achtergrond voerde van der Pluijm vier studies uit. Zij ontwikkelde op basis hiervan het programma Thuis in Taal. Met Thuis in Taal kunnen scholen samen met ouders de taalomgeving thuis ondersteunen. Van der Pluijm voerde haar onderzoek uit in co-creatie met ouders en leraren op zeven basisscholen in Rotterdam. Uit de resultaten blijkt dat het programma Thuis in Taal bijdraagt aan succesvolle partnerschappen tussen leraren en laagopgeleide ouders en de taalomgeving thuis. 
 

Toepassing op scholen in Rotterdam en Brussel

Leraren kunnen gecoacht worden om met het programma te werken en ervaren het als een waardevolle toevoeging. Deelname van laagopgeleide ouders neemt toe tijdens ouder-kind activiteiten op school. Ook de verbale interactie met hun kind tijdens activiteiten en het aantal taalactiviteiten thuis groeit. De ontwerpprincipes van het programma Thuis in Taal worden op dit moment al toegepast op diverse scholen in Rotterdam en omstreken en in Brussel.

 

Promotie Martine van der Pluijm 

Martine Susan van der Pluijm (1972, Schiedam) is als buitenpromovendus verbonden aan de faculteit Onderwijswetenschappen. Zij deed haar promotieonderzoek naast haar baan als docent en onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam. Op vrijdag 27 november 2020 om 13.30 uur verdedigt zij haar proefschrift: 'Thuis in taal: Ontwerp en evaluatie van een partnerschapsprogramma voor leraren met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen' bij de Open Universiteit. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids