Open Universiteit benoemt Raoul Beunen tot hoogleraar bij Bètawetenschappen

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Raoul Beunen benoemd tot hoogleraar Environmental Governance bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming is ingegaan per 1 februari 2024. Dat meldt de Open Universiteit. 

De leerstoel Environmental Governance, ingesteld binnen de vakgroep Milieuwetenschappen, richt zich op onderzoek en onderwijs naar de wijze waarop overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers milieu- en duurzaamheidsvraagstukken aanpakken en de wijze waarop duurzaamheidstransities worden vormgegeven.

De focus ligt op belangrijke vraagstukken zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en ruimtelijke ordening en de veranderingen die noodzakelijk zijn voor een duurzame en rechtvaardige omgang met de aarde. Raoul Beunen gaat zich bezighouden met onderzoek naar de veranderingen in governance en het identificeren van de mogelijkheden en belemmeringen voor verduurzaming. Hij draagt actief bij aan het maatschappelijk debat over deze kwesties. De leerstoel heeft een interdisciplinaire focus en samenwerking met andere disciplines, praktijkmensen en maatschappelijke partijen is essentieel.

Curriculumontwerp van bachelor- als masterprogramma's 

Op het gebied van onderwijs zal de leerstoel een belangrijke rol spelen in het curriculumontwerp van zowel de bachelor- als masterprogramma's in milieuwetenschappen. Het zal studenten voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling en implementatie van milieubeleid en strategieën voor duurzaamheid.

Onderzoek naar duurzaamheidsvraagstukken 

De vakgroep Milieuwetenschappen, die valt onder de faculteit Bètawetenschappen, heeft een lange traditie van onderzoek naar duurzaamheidsvraagstukken. Het onderzoek is in grote mate interdisciplinair van karakter en combineert onderzoek naar integrated environmental modelling, human health and environment, environmental governance, en learning for sustainability. Het onderzoek wordt in toenemende mate ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met maatschappelijke partners. De leerstoel Environmental Governance zal een belangrijke rol spelen in het bereiken van dit doel, in nauwe samenwerking met de drie andere leerstoelen binnen de vakgroep.

Door: Nationale Onderwijsgids