Dit zijn de beste universiteiten van Nederland

Aankomende zaterdag is het weer de Dag van de Academies. Op deze dag zetten alle academies voor deeltijds kunstonderwijs in België hun deuren open. Leerlingen en docenten laten zien wat ze kunnen en waar ze trots op zijn. Nu is deze dag in België, maar de redactie van de Nationale Onderwijsgids zag wel een aanleiding om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen. Wij gaan namelijk op zoek naar de beste universiteiten van Nederland.

In Nederland vind je veel verschillende universiteiten van een hoge kwaliteit. Ieder jaar brengt de Keuzegids Universiteiten een lijst met de beste universiteiten van Nederland naar buiten. Daarbij gaat het om brede universiteiten en om de overige universiteiten. Met een brede universiteit wordt bedoeld dat je als student vakken van verschillende opleidingen en vakgebieden kunt kiezen. De universiteit is niet gespecialiseerd in één vakgebied. 

Brede universiteiten

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht (UU) scoort vergeleken met de andere brede universiteiten altijd erg hoog en staat vaak op nummer 1 in de lijstjes. De UU heeft in totaal veertien topopleidingen met topscores van 85 punten en hoger voor de opleidingen diergeneeskunde, philosophy, geneeskunde en bestuurs- en organisatiewetenschap. Ze hebben nog maar één opleiding die ‘matig’ scoort, en dat is de opleiding Economie.

De universiteit heeft een sterke band met de stad Utrecht en investeert graag in vernieuwende onderwijsconcepten. Dat doen ze met het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT). Het CAT stimuleert en faciliteert naast onderwijsinnovatie ook het professionaliseren van docenten. In het Teaching & Leaning Lab experimenteren ze met statafels tijdens lessen en maken ze gebruik van een digitale Learning Table en van een Lightboard.

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit in Nijmegen stond in de Keuzegids Universiteiten 2024 weer op de tweede plek. Voor het derde jaar op rij liet de universiteit goede resultaten zien voor de opleidingen gezondheid en recht en bestuur.  De topopleidingen aan de Radboud Universiteit zijn tandheelkunde, geneeskunde, biology, Nederlandse taal en cultuur, Duitse taal en Cultuur en de Romaanse talen en culturen.

Universiteit Leiden

Op plek nummer drie in de Keuzegids Universiteiten 2024 staat de Universiteit Leiden (UL). Deze universiteit scoort, vergeleken met de andere brede universiteiten, bovengemiddeld hoog. Dat doen ze met de verschillende taal- en cultuuropleidingen. Ook scoort liberal arts and sciences: global challenges in Den Haag erg goed en ook de biomedische wetenschappen vallen in de smaak.

De Universiteit Leiden is in 1575 opgericht en heeft zeven faculteiten. Anders dan de naam misschien aangeeft is de universiteit niet alleen in Leiden te vinden, maar hebben ze ook een afdeling in Den Haag. Het motto van de universiteit is Praesdidium Libertatis, en dat staat weer voor Bolwerk van Vrijheid. De universiteit telt 33.701 studenten en heeft 7.650 medewerkers in dienst.

Rijksuniversiteit Groningen

De Universiteit Leiden moet wel oppassen, want de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kruipt steeds dichterbij. Ze komt, volgens de Keuzegids Universiteiten 2024, nog maar een halve punt tekort op de Universiteit Leiden. Maar heeft als noordeling wel plek nummer vier overgenomen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De RUG heeft een bovengemiddelde score op het vakgebied interdisciplinair. De RUG heeft sowieso de beste bacheloropleiding van Nederland, en dat is Global Responsibility and Leadership. Deze opleiding wordt echter niet gegeven in Groningen zelf, maar in Leeuwarden.

De RUG is internationaal georiënteerd en trekt al jaren vele buitenlandse studenten naar Groningen. De universiteit is in 1614 opgericht en heeft verscheidene grote academici in de collegebanken gehad. Denk daarbij aan de eerste vrouwelijke student, de eerste Nederlandse ruimtevaarder en verschillende Nobelprijswinnaars.

Vrije Universiteit van Amsterdam

De Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) is dus een plekje gezakt in de Keuzegids Universiteiten 2024. Ze behaalde wel voor het derde jaar op rij een goed resultaat voor aarde en milieu. Dit jaar kwam daar de opleiding techniek en ontwerp ook bij.

De VU staat voor wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie. Ze werkt vooral aan een betere wereld voor mens en planeet. Daarnaast heeft de VU verschillende faculteiten in de alfa-, bèta-, gamma- en medische wetenschappen. De campus is te vinden op het Kenniskwartier Zuidas.

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam sluit het rijtje van brede universiteiten, ze staat al een tijdje op de zesde plek en scoortbovengemiddeld op het vakgebied interdisciplinair.

De Universiteit van Amsterdam is opgericht in 1632 en noemt zichzelf ambitieus, creatief en betrokken. Ze wil studenten niet alleen kennis meegeven, maar ook de vaardigheden om te navigeren in een veranderende wereld. De studenten mogen ongehinderd vragen stellen en debatteren over allerhande onderwerpen. De universiteit streeft ernaar om dit met respect te doen zodat iedere student zich welkom en veilig voelt.

Overige universiteiten

Wageningen University & Research (WUR)

De WUR staat bovenaan de lijst van overige universiteiten en scoort een bovengemiddeld resultaat voor zes vakgebieden. Van de negentien beoordeelde opleidingen hebben er zestien het predicaat topopleiding. Dat zijn de opleidingen soil, water, atmosphere, plantenwetenschappen en tourism.

De universiteit heeft 7.600 medewerkers in dienst, 13.100 studenten en zo’n 150.000 Leven Lang Leren-deelnemers uit meer dan 100 landen. Ze studeren overigens niet alleen in Wageningen zelf, maar verspreid over de hele wereld. Dat doen op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving met behulp van eigen onderzoek voor overheden en het bedrijfsleven.

Open Universiteit

Ten opzichte van andere universiteiten laat de Open Universiteit goede scores zien voor economie en bedrijf, exact en informatie en recht en bestuur. De bacheloropleidingen natuur- en milieuwetenschappen en informatica mogen zichzelf weer een topopleiding noemen.

De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit. Haar opdracht is het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs. Voor wie niet wil of kan studeren aan een andere universiteit heeft deze instelling een hoogwaardig onderwijsaanbod. Er zijn geen vooropleidingseisen voor een bachelor en het onderwijs is vooral ingericht op deeltijdopleidingen. De Open Universiteit staat voor activerend academisch afstandsonderwijs waarbij studenten flexibel mogen zijn.

Universiteit Twente

De nummer drie in dit lijstje is de Universiteit Twente (UT) in Enschede. De opleidingen taal en communicatie, economie en bedrijf, technische natuurkunde en technology and liberal arts and sciences scoren erg hoog.

De Universiteit Twente staat vooraan als het om het verbinden van technologie, wetenschap en engineering met sociale wetenschappen gaat. Daarmee wil de universiteit het verschil maken. De wetenschappers, docenten en studenten zijn nieuwsgierige en ondernemende mensen. De universiteit is in 1961 opgericht en voelt zich sterk verbonden met Twente en de Twentenaren. Ze houden actief contact met meer dan 45.000 alumni over de hele wereld.

Maastricht University

Maastricht University staat op een gedeelde vierde plek met de Technische Universiteit Eindhoven. Maastricht University haalt een bovengemiddelde score op het vakgebied economie en bedrijf. De opleiding liberal arts and sciences in zowel Maastricht als Venlo heeft wederom het predicaat topopleiding gekregen.

Maastricht University is de meest Europese Universiteit van Nederland en telt bijna 22.000 studenten en bijna 5.000 medewerkers. De universiteit hoort ook in het lijstje van beste jonge universiteiten ter wereld thuis.

Technische Universiteit Eindhoven

We benoemden deze universiteit net al even, maar de studenten van deze universiteit geven een hoge waardering voor de inhoud van de opleidingen. Daarom is de universiteit ook drie punten omhooggeklommen in de Keuzegids Universiteiten 2024. We zijn benieuwd hoe de universiteit er aan het einde van dit jaar bij staat.

De Technische Universiteit is opgericht in 1956 door de Nederlandse overheid. Het was de tweede instelling van zijn soort in Nederland. De Technische Universiteit Delft ging de onderwijsinstelling voor. Tot augustus 1986 heette de Technische Universiteit Eindhoven nog Technische Hogeschool Eindhoven.

Tilburg University

Tilburg University (TU) blijft in dit rijtje op de vijfde plaats staan. Al hebben ze maar anderhalve punt verloren ten opzichte van de Keuzegids 2023. Met de vakgebieden cultuur en kunst en recht en bestuur scoort de TU bovengemiddeld in vergelijking met de andere instellingen.

De TU zet zich in voor een brede welvaart, duurzaamheid en een universiteit voor iedereen. Ze leidden hun studenten op tot verantwoordelijke leiders met kennis, kunde en karakter (de drie K’s). In 2022 studeerden er 19.931 studenten aan de universiteit, waarvan 4.231 van hen uit het buitenland kwamen. Ze hebben 73 bachelors en masters waarvan er 43 Engelstalig zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk
Bronnen: Scriptium, Keuzegids Universiteiten, NOS, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University Research, Open Universiteit, Universiteit Twente, Maastricht University, Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University.