Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Schoolbestuurders moeten minstens een dag in de week les gaan geven, vindt SP-Kamerlid Peter Kwint. Dat is niet alleen gunstig in de strijd tegen het lerarentekort, maar zo wordt de afstand tussen de bestuursleden en de praktijk van de klas een stukje kleiner. Dit meldt de Telegraaf. 

In sommige gevallen gaapt er een grote kloof tussen schoolbesturen en de individuele scholen die onder hen vallen. Er is een verschil in visie over hoe onderwijssubsidie het beste ingezet kan worden. 
Schooldirecteuren merken dat het bestuur soms te weinig begrip heeft voor wat zich in de klas afspeelt.
 
Kwints oplossing is om bestuursleden vaker de klas in te sturen. Als ze geen lesbevoegdheid hebben, kunnen ze ondersteunende werkzaamheden doen voor de leerkracht. “Als bestuurders vaker in de klas aan slag gaan worden ze elke week op de hoogte gehouden van wat er speelt op hun scholen. Op die manier doe je ook nog eens iets aan de werkdruk en het lerarentekort.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids