Normal_onderwijs_schoolbord_

De Amerikaanse hoogleraar en onderwijsontwikkelaar Yong Zhao is op 14 oktober in Nederland. In zijn boek “World Class Learners” vraagt hij zich af of succesvolle vernieuwers, zoals bijvoorbeeld Steve Jobs, succesvol zijn geworden dankzij of ondanks het huidige onderwijssysteem. Deelnemers aan deze inspiratiesessie in Dordrecht zijn directeuren en bestuurders van basisscholen, middelbare scholen en mbo. Dat meldt Dynamic Activities.

In de nieuwe mondiale economie verandert er veel. Veel banen zijn er niet meer tegen de tijd dat de huidige generatie leerlingen het werkveld betreedt. Om te slagen in deze steeds veranderende wereld moeten leerlingen in staat zijn om te denken als ondernemers en vindingrijk, flexibel, creatief en mondiaal denkend zijn. Op 14 oktober neemt Yong Zhao u mee in de geheimen om onafhankelijke denkers te kweken. Ondernemende, wereldwijze kinderen die bereid en in staat zijn om het door hen geleerde op een mondiale wijze in te zetten en een positieve bijdrage te leveren aan de geglobaliseerde samenleving. Yong Zhao presenteert concepten die schoolbestuurders, directies, leerkrachten en zelfs ouders meteen kunnen toepassen.

Dynamic Activities organiseert samen met het Expertisecentrum Wetenschap en Technologie en de gemeente Dordrecht de inspiratiesessie met Yong. 

© Nationale Onderwijsgids