Normal_kind_rolstoel534

Meer kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, met dat uitgangspunt hebben de gemeenten in de regio Utrecht en de scholen afspraken gemaakt. Op 29 oktober ondertekenen schoolbestuurders van het vmbo, vso en Praktijkonderwijs, het OPDC (orthopedagogisch en didactisch centrum), De Utrechtse School en wethouders van de regiogemeenten het convenant ‘Uitstroom en toeleiding jongeren Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs naar arbeid of dagbesteding’. Dat meldt gemeente Utrecht.

Voor jongeren uit het Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs is het zoeken naar werk na hun opleiding geen eenvoudige opgave. Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp is trots op de samenwerking tussen scholen en gemeenten in de regio Utrecht. “Elk kind heeft talent en verdient de kans om zich te ontwikkelen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen een diploma naar vermogen halen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Daarom werken we in de regio Utrecht aan het verbeteren van de aansluiting van voortgezet (speciaal) onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs en van onderwijs naar de arbeidsmarkt.”

In het convenant is afgesproken dat scholen en gemeenten in de regio Utrecht dezelfde werkwijze hanteren. Iedere gemeente in de regio Utrecht heeft een vast contactpersoon als eerste aanspreekpunt voor de scholen en de jongeren. Al tijdens de opleiding vindt een eerste gesprek plaats tussen gemeente, school en de jongere over de mogelijkheden voor zijn of haar loopbaan. Hierdoor is het mogelijk om voor iedere leerling waarbij de inzet van de gemeente nodig is, individuele afspraken voor begeleiding te maken. Aan de hand van een overdrachtsdossier vindt er overleg plaats tussen de gemeente en de school over de uitstroom naar werk of dagbesteding en het mogelijke ondersteuningsaanbod dat de gemeente hierbij kan inzetten.

© Nationale Onderwijsgids