Normal_jet__bussemaker

Universiteiten, hogescholen, bachelors en masters: zijn ze ook echt wat ze zich noemen? Minister Bussemaker (Onderwijs) komt met wetgeving om misleidend gebruik van namen en graden uit het hoger onderwijs te verbieden. Dat meldt de Tweede Kamer.

Het zal je maar gebeuren: je schrijft je in bij een universiteit en ontdekt na een tijdje dat je geen officiële titel krijgt. Die extreme situatie wil Bussemaker voorkomen. Wil een onderwijsinstelling zich hogeschool of universiteit noemen? Dat mag voortaan alleen op wettelijke basis. Ook voor het uitdelen van officiële graden gaan duidelijkere normen gelden. Overtreders krijgen zware bestuurlijke boetes. Bussemaker regelt met haar wetsvoorstel ook dat schoolbestuurders die discriminerende opmerkingen maken, kunnen worden aangepakt.

Het kersverse Kamerlid Asante (PvdA) is blij met Bussemakers wetsvoorstel. De minister kan met deze wet doeltreffender optreden tegen misleiding, constateert Beertema (PVV) tevreden. Van Meenen (D66) waarschuwt voor de spraakverwarring die de verschillende definities van 'university' kunnen opleveren.

Met zijn omstreden uitspraken haalde de rector van de Islamitische Universiteit Nederland meerdere malen het nieuws. Die controverse was een van de aanleidingen voor dit wetsvoorstel. De minister introduceert maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef nu als directe opdracht voor alle instellingen. “Komen er ook sancties als een instelling die opdracht niet onderschrijft?” vraagt Duisenberg (VVD) zich af. “En wat gebeurt er met het bestuur van de Islamitische Universiteit?” wil Van Dijk (SP) weten. De wet geldt niet met terugwerkende kracht, antwoordt Bussemaker. Maar als een schoolbestuurder in de toekomst discriminatoire opmerkingen maakt, kan zij dankzij dit wetsvoorstel wel ingrijpen.

Instellingen met gratis onderwijs die de leerlingen geen graad beloven, zoals de Kleuteruniversiteit en de Universiteit van Nederland, mogen hun naam houden. Arbitraire uitzonderingen, vindt Rog (CDA). Bruins (ChristenUnie) wil een uitzondering voor de al veertig jaar oude Evangelische Hogeschool. Daar pleit ook Bisschop (SGP) voor. Rog valt hen bij en wijst op de Vrije Hogeschool die hij ooit bezocht: "Sinds 1971 heeft geen enkele leerling daar ooit gedacht dat hij een graad zou krijgen." Maar Bussemaker wil verwarring voorkomen. Dat kan volgens haar alleen met één heldere norm. "Die geldt voor de Islamitische Universiteit, dus ook voor deze scholen."

De tweede termijn van het debat vindt plaats nadat de staatssecretaris enkele technische vragen schriftelijk heeft beantwoord.