Normal_congres2016logo

Op 31 maart 2016 vindt het negende VO-congres plaats in Nieuwegein. Bestuurders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs gaan zich buigen over de vraag hoe scholen een inspirerende en aantrekkelijke werkplek/leergemeenschap kunnen zijn voor leerlingen, docenten, schoolleiders en bestuurders. De aanmelding voor het congres is nu geopend, meldt de VO-Raad.

Naast twee sublezingen kan gekozen worden uit 26 deelsessies. De Amerikaanse onderwijsvernieuwer Jay Marino geeft een masterclass over ‘de leerling als eigenaar van de school’. In een andere sessie wordt de betekenis uitgediept van professionele ruimte voor de rol en verhouding tussen overheid, schoolleider en leraar. Ook wordt onder meer aandacht besteed aan de veranderende rollen van leraar, schoolleider en bestuurder. 
 
Een nieuwe deelsessie dit jaar is het kennis- en adviesplein. Bij deze deelsessie kan de deelnemer zelf een programma vaststellen op basis van verschillende thema's, bijvoorbeeld op het gebied van strategisch HRM, de Code Goed Bestuur, uw professionele ontwikkeling, nieuwkomers of het plusdocument. Dit invulling hiervan kan op verschillende manieren gerealiseerd worden door een gesprek met een expert, het volgen van een debat of contacten met wetenschappers via het wetenschapscafé. 
 
Aanmelden voor het congres kan via de website www.vocongres.nl.
 
© Nationale Onderwijsgids