Normal_school_kinderen_basisschool

Vrijdag 15 juni wordt het Suikerfeest gevierd. Met dit feest wordt de islamitische vastenmaand ramadan afgesloten. Het Suikerfeest is in Nederland geen algemeen erkende feestdag. Dit leidt jaarlijks tot vragen van scholen of zij leerlingen op deze dag dan wel vrij mogen geven. Dit meldt VOS/ABB.

Scholen mogen leerlingen vrij geven op andere (religieuze) feestdagen dan de algemeen erkende feestdagen. Dit geldt dan voor álle leerlingen van de school. Dus niet alleen voor de groep leerlingen die op de vrije dag een religieuze plicht vervult of een religieus feest viert. Voorbeelden zijn scholen die geen lesgeven op Goede vrijdag, op Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, of tijdens het Suikerfeest.

Scholen moeten deze vrije dagen publiceren in de schoolgids. Zodat ouders al voor aanvang van een nieuw schooljaar weten hoe het schooljaar is ingedeeld. Ook moeten scholen voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het aantal uren onderwijstijd.

Wanneer een kind plichten moet vervullen voor zijn religie of levensovertuiging op een dag dat de school geen vrije dag heeft ingeroosterd, dan kunnen ouders in bepaalde gevallen vrijstelling vragen van de leerplicht. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl of www.vosabb.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids