Normal_test_proefwerk_citotoets

Vanaf vandaag zijn de resultaten van leerlingen beschikbaar voor de basisscholen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Uit deze resultaten blijkt dat de toets beter is gemaakt dan voorgaande jaren. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,6. Dat meldt het CvTE.

 

Iedere leerling krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan wordt het best passende brugklastype geadviseerd. Het best passende brugklastype bij de score van 535,6 is gemengde/theoretische leerweg en havo. De landelijke gemiddelde standaardscore schommelt door de jaren heen. Dit jaar is die gemiddelde score relatief hoog. Dit heeft mogelijk te maken met verschuivingen in de populatie. Om hierover goed onderbouwde uitspraken te doen, zijn nadere analyses vereist. Deze zijn momenteel nog niet voorhanden. Vijf leerlingen maakten dit jaar de Centrale Eindtoets foutloos. Vorig jaar had geen enkele leerling nul fouten.

Aan de Centrale Eindtoets 2017 hebben 121.516 leerlingen deelgenomen, op 4.434 scholen. In totaal haalden 6.154 leerlingen de maximale standaardscore van 550. De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets laten een ander beeld zien dan de adviezen in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de hogere gemiddelde standaardscore. Het blijkt ook uit het feit dat iets meer leerlingen een advies voor vwo krijgen en iets minder leerlingen een advies vmbo bb.

Het toetsadvies is een second opinion op het schooladvies dat door de school voor 1 maart is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies naar boven toe bijstellen. Het percentage adviezen op basis van de Centrale Eindtoets dat onder het schooladvies ligt, is nagenoeg gelijk aan het percentage dat hoger ligt dan het schooladvies. Het percentage adviezen dat in aanmerking komt voor heroverweging (minimaal een half advies hoger) is 31,7. Dit komt overeen met voorgaande jaren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids