NOG Nieuwsarchief

Just Care; onderwijspakket over HIV/AIDS voor scholieren en docenten


De samenwerkende organisaties Driestar Ecucatief, Woord en Daad en ZOA-Vluchtelingenzorg hebben een lespakket hiv/aids voor docenten en scholieren ontwikkeld. Just Care is een uitdagend en creatief pakket om in de klas aan de slag te gaan met het thema hiv/aids. Het lespakket is door een campagne van de Europese Unie nog aantrekkelijker ...

Verdedigers beter op school dan aanvallers


In zijn meest recente column voor Elsevier bespreekt wetenschapsjournalist Simon Rozendaal een onderzoek dat een link legt tussen de positie van een speler op het voetbalveld en zijn schoolprestaties. Het onderzoek is uitgevoerd onder jeugdige voetballers van Feyenoord, Sparta, ADO, FC Dordrecht en Excelsior. Tweederde van de verdedigers blijk...

Leerlingen 5vwo terug naar basisschool


Leerlingen uit de vijfde klas VWO van het Raayland College met een bètaprofiel gaan allemaal terug naar hun oude basisschool. Zij zullen daar een gastles verzorgen waar ze laten zien dat de exacte vakken niet suf en saai zijn. De leerlingen hebben de opdracht gekregen om interessante proeven bij elkaar te zoeken die met eenvoudige materia...

9-box: om te oefenen met de tafels


Marleen van der Berg en haar zoon Martijn houden een weblog bij over het ICT en het onderwijs. In het laatste blogbericht van Marleen verwijst ze naar een handige website om de tafels te leren: http://www.9-box.net/ Door middel van een spel kan je zo de tafels van 1 tot en met 9 leren. Het spel neemt in moeilijkheidsgraad toe per level. H...

Nieuwe website speciaal basisonderwijs (SBO)


1 op de 36 kinderen redt het niet op de gewone basisschool. Ze hebben leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Voor deze kinderen bestaat er het speciaal basisonderwijs (SBO). SBO staat voor de bijzondere combinatie van vakbekwaam basisonderwijs aangevuld met specifieke leer, gedrags- en opvoedingsexpertise. SBO biedt passend onderwijs ...

Ouders woedend na wegsturen leraren


GRONINGEN -  Woede, verdriet en verbazing op de Brederoschool in Groningen. Bijna een kwart van het lerarenkorps op de basisschool wordt na de vakantie gedwongen overgeplaatst. Ouders zijn verontwaardigd dat de veilige omgeving van hun kinderen plotseling zo ingrijpend verandert. De Algemene Onderwijsbond bemoeit zich met de zaak en eist ophel...

Straf voor trage leraren


De Hogeschool Rotterdam die structureel langer dan een maand doen over het nakijken van tentamens, kunnen sancties tegemoet zien. Studenten aan de hogeschool waren het zat dat het nakijkwerk vaak zo lang op zich liet wachten. De directie heeft nu maatregelen aangekondigd. Voor leraren die meerdere malen in de fout gaan volgt een negatieve...

Meer aandacht op de pabo voor stemproblemen


Pabostudenten worden niet goed worden voorbereid op hun carrière als beroepsspreker. Studenten die een stemhandicap of stemklacht hebben, tonen na stembegeleiding verbetering, maar uiteindelijk is er toch sprake van terugval. Er is preventief trainingsbeleid nodig om pabostudenten te leren omgaan met hun stem. Dit concludeert drs. Leo Meulenbr...

Onderzoek Besturenraad; helft directeuren voor gedwongen acceptatie homoseksuele leraar


Schoolleiders van christelijke vo-scholen nemen hun maatschappelijke opdracht serieus. Wel vindt de helft van hen dat deze soms ten koste gaat van de reguliere taken van de school. Dit blijkt uit een onderzoek van de Besturenraad naar de maatschappelijke opdracht van het christelijk voortgezet onderwijs. De resultaten worden vandaag gepresente...

Laaggeschoold werk verdwijnt nauwelijks


DEN HAAG (ANP) - Het aantal laaggeschoolde banen is de afgelopen twee decennia vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De positie van laagopgeleide vrouwen verbeterde zelfs tussen 1987 en 2008. Mannen hadden het in dezelfde periode wel een stuk zwaarder. Vaker dan vroeger hebben zij een f...

Subsidieregeling Passend Onderwijs 2010-2012


Om leerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden is passend onderwijs in samenwerkingsverband (po, vo en rec's) van groot belang. Deze regeling zorgt ervoor dat scholen per (ingeschreven) leerling subsidie hiervoor kunnen ontvangen. De subsidie bedraagt € 10, 20 per ingeschreven leerling op een basisschool die onder een s...

Waarborgfonds: bezuinigingen kinderopvang werken averechts


De door demissionair Minister Rouvoet voorgestelde bezuinigingsmaatregelen op de kinderopvangbegroting werken averechts. Deel van het voorstel van de Minister is het terugsluizen van € 25 miljoen tijdelijk garantievermogen van het Waarborgfonds Kinderopvang naar het Rijk. Dit biedt echter geen oplossing voor de structurele overschrijdingen van...

Een bijzondere zondagsschool


Psycholoog Heleen Terwijn stichtte in 1998 de eerste weekendschool in Amsterdam Zuidoost. Inmiddels zijn er negen IMC Weekendscholen verspreid over heel Nederland. De scholen bieden aanvullend onderwijs voor kinderen van tien tot veertien à vijftien jaar, die allemaal komen uit sociaal-economische achtergestelde wijken. De scholieren lere...

Tien Zuid-Hollandse scholieren als VIP naar de Tour


Tien Zuid-Hollandse scholieren hebben met hun verhaal een VIP-arrangement voor de proloog van de Tour de France gewonnen. De opdracht was om een verhaal te schrijven over de Tour de France in 2010, de Olympische Spelen in 2028 of New Energy waarbij ook de provincie Zuid-Holland in het verhaal een rol moest spelen. Ruim driehonderd scholie...

Vijf jaar onderzoek overgewicht basisscholieren centraal op congres


Donderdagmiddag 24 juni a.s. presenteert het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) in het Auditorium van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle de resultaten van ChecKid 2009, een grootschalig onderzoek naar leefstijl en gewicht onder basisschoolleerlingen. Tevens worden de uitkomsten vergeleken met die uit 2006 om act...

ICA definitief dicht


Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) zal toch definitief de deuren sluiten. De fusie met Ibn Ghaldoun in Rotterdam die redding had moeten brengen is van de baan. Volgens directeur Tom Leinse van Ibn Ghaldoun was het pleit al beslecht toen het ministerie van Onderwijs begin juni aangaf dat een fusie niet mogelijk was. Eerder dit jaar b...

NOG Blog

Lerarentekort eigen schuld?

Normal_pascal_cuijpers

"Dat scholen minder hoge eisen stellen aan de persoon die voor de klas staat, is inherent aan deze tijd van arbeidskrapte. Je hoeft geen cv te sturen, een belletje is genoeg voor een gesprek. Bevalt dat ook maar enigszins, dan ben je aangenomen. De Pabo is niet zaligmakend meer en dat juich ik toe. Goede ouders kunnen vaak goede leerkrachten zij...

NOG Interview

Bomen planten op het schoolplein: ‘Trees for Schools is een cadeautje voor je school’

Normal_trees_for_schools_bronvermelding_beeld_trees_for_all


Mbo-studenten zijn vaak nog ondervertegenwoordigd in het klimaatdebat. Speciaal voor hen heeft stichting Trees for All het scholenprogramma Trees for Schools bedacht. Stude...

NOG Topvacatures