Week 7: lotingstudies, schooladviezen & loonsverhoging in kinderopvang

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: D66 pleit voor terugkeer van loting voor studies, het schooladvies dat leerkrachten in groep 8 aan de leerlingen geven, vinden veel ouders te laag en medewerkers in de kinderopvang krijgen in de cao-looptijd van 18 maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5 procent. 

Maandag: D66 pleit voor terugkeer van loting voor studies

Selectie van studenten aan de poort werkt niet goed, daarom moet volgens D66 loting voor studies weer mogelijk worden. De partij stelde dit maandag tijdens een onderwijsoverleg in de Tweede Kamer voor.
 

Dinsdag: Meer leerlingen op te hoog niveau door onvrede van ouders over schooladvies?

Het schooladvies dat leerkrachten in groep 8 aan de leerlingen geven, vinden veel ouders te laag als het om hun kind gaat. Steeds vaker proberen zij leraren over te halen een hoger advies te geven. Soms met succes. Leraren op de middelbare scholen zien echter een stijgende lijn in het aantal leerlingen dat op een te hoog niveau geplaatst is. 
 

Woensdag: Zeker 5,5 procent loonsverhoging voor medewerkers in de kinderopvang

FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben met werkgeversorganisaties BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de 100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18 maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over werkdruk, werk- en privébalans en niet-groepsgebonden uren. 
 

Donderdag: De Bibliotheek op school: structureel aandacht voor leesbevordering

Lezen moet voortdurend een punt van aandacht zijn op scholen. En het is belangrijk dat leraren aandacht hebben voor activiteiten die het lezen van leerlingen ondersteunen. Dat concluderen de onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit die de aanpak de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en vmbo hebben geëvalueerd. 
 

Vrijdag: Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Staatssecretaris Van Ark wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen. Zij stuurt vandaag haar wetsvoorstel Breed Offensief aan de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2021. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids