Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Staatssecretaris Van Ark wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen. Zij stuurt vandaag haar wetsvoorstel Breed Offensief aan de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2021. Dit meldt Rijksoverheid.

Het wordt eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in dienst te nemen en te houden. Gemeenten gaan meer op dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt simpeler. Ook komen er extra waarborgen voor passende ondersteuning, kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar meteen een uitkering aanvragen tijdens hun zoektocht naar werk en hoeven ze daarmee niet langer eerst vier weken te wachten. Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken en nog een aanvullende uitkering nodig hebben, mogen straks 15 procent van hun verdiende salaris houden bovenop hun uitkering, met een maximum van 136,26 euro per maand. Ook voor deze mensen moet werken daadwerkelijk gaan lonen.
 

Verder stimuleren werkgevers

Werkgevers vinden het aanvragen en gebruiken van loonkostensubsidie complex. Omdat we het voor werkgevers juist makkelijker willen maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen wordt deze vereenvoudigd. Er komt straks één loonwaardebepaling voor werkgevers; zo komt er een einde aan de verschillende manieren waarop gemeenten de loonwaarde bepalen. Loonkostensubsidie compenseert werkgevers in de loonkosten van werknemers met een productiviteit die lager ligt dan het minimumloon.
 

Brede agenda 

Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het gaat hier om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen. De vereenvoudiging Wajong ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Breed Offensief richt zich op mensen met een beperking in de Participatiewet.
 
In het Breed Offensief werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met gemeenten, sociale partners en cliëntenorganisaties aan de ambitie om meer mensen met een beperking aan de slag te helpen. Er is 53 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van de maatregelen uit het wetsvoorstel Breed Offensief, verspreid over 2020 en 2021. Om werken lonend te maken is er 40 miljoen euro structureel extra vrijgemaakt.
 
In de brochure Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn voorstellen te vinden over hoe mensen met arbeidsbeperking aan het werk kunnen worden geholpen. Hieraan hebben ook mensen die graag willen werken, meegedacht.
 
Door: Nationale Onderwijsgids