'Koning erkent coronaleed mensen met een beperking, nu nog maatregelen'

“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrijk statement, want daarmee wordt de benarde positie van mensen met een beperking in de coronacrisis eindelijk volmondig erkend. Maar als het op concrete daden aankomt is Ieder(in) minder tevreden. Mensen met een beperking wordt nauwelijks nieuw perspectief geboden als het gaat om ondersteuning, werk, stages, inkomen en wonen. Voorkomen moet worden zij ook nog eens extra hard worden geraakt door de economische crisis die ons land treft. Dit meldt Ieder(in).

Het kabinet kondigt aan de arbeidsmarkt toekomstbestendig te willen maken. Maar het grote probleem, onlangs nog aangekaart door het SCP, dat mensen met een beperking een heel kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt, wordt niet aangepakt. Volgens het SCP zien mensen met een beperking de weinige kansen die er zijn op de arbeidsmarkt nagenoeg weggevaagd worden door de corona-crisis. Ieder(in) roept het kabinet op om voor deze groep met een serieus plan met bijbehorend budget te komen, gericht op baanbehoud nu en het zo snel mogelijk inclusiever maken van de arbeidsmarkt, ook in crisistijd.
 

Werk- en stageplekken

Het kabinet meldt verder dat er 15 miljoen wordt geïnvesteerd in het behoud van stage- en leerwerkplekken in het mbo, vso en praktijkonderwijs. Belangrijk, maar wat ontbreekt is dat er ook wordt ingezet op inclusieve en toegankelijke stage- of leerwerkplekken. Het gebrek daaraan verkleint nu de kans op werk van jongeren met een beperking of chronische ziekte.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids