Zeker 5,5 procent loonsverhoging voor medewerkers in de  kinderopvang

FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben met werkgeversorganisaties BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de 100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18 maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over werkdruk, werk- en privébalans en niet-groepsgebonden uren. Dit meldt FNV.

Loon

Per 1 januari 2020 krijgen medewerkers een structurele loonsverhoging van 3 procent. Nieuw is dat medewerkers in de kinderopvang vanaf 2020 ook een eindejaarsuitkering van 2 procent krijgen. Ook ontvangen medewerkers vanaf 1 januari 2021 een extra bedrag van 12 euro per maand (op basis van fulltime). In totaal betekent dit een structurele loonstijging van 5,5 procent. Voor medewerkers in de onderste schalen loopt dit zelfs op tot zo'n 6 procent. Ook voor stagiairs zijn er afspraken gemaakt; zij hebben weer recht op een stagevergoeding. Voorheen was dit nog optioneel en aan de werkgever om te bepalen.
 

Werkdruk

Om de werkdruk te verminderen in de kinderopvang, zijn er meer niet-groepsgebonden uren afgesproken; deze gaan van 37,5 uur naar minimaal 46 uur per fte, per jaar, per vestiging. In deze uren kunnen pedagogisch medewerker werkzaamheden doen buiten de groep zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van de opvang. In deze uren worden werkzaamheden gedaan zoals administratie, teamoverleg, oudergesprekken en het voorbereiden van activiteiten. Deze uren heeft FNV in de vorige cao weer kunnen afspreken nadat werkgevers deze eerder wegbezuinigden. In de nieuwe cao zijn deze uren weer verder opgehoogd, zodat de werkdruk voor medewerkers verder kan worden verlaagd.
 

Werk- en privébalans

Ook is het levensfasebewust personeelsbeleid ingevoegd. Per jaar kunnen kinderopvangmedewerkers 138 uur doorbetaalde uren sparen en opnemen om de balans tussen werk en privé goed te houden. Denk hierbij aan ouderschapsverlof en mantelzorg, maar de uren kunnen bijvoorbeeld ook worden opgespaard om minder te gaan werken of eerder te stoppen tegen de pensioengerechtigde leeftijd.
 
Overige afspraken die zijn gemaakt, zijn het recht op onbereikbaarheid, een beperking van het aantal locaties voor oproepkrachten, de invoering van een beroepscode en er komen afspraken over het scholen van werknemers.
 
Binnenkort worden de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voorgelegd aan de leden. Als zij instemmen, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2020.
 
Door: Nationale Onderwijsgids