Normal_rss_entry-217809

Selectie van studenten aan de poort werkt niet goed, daarom moet volgens D66 loting voor studies weer mogelijk worden. De partij zal dit maandag tijdens een onderwijsoverleg in de Tweede Kamer voorstellen.

Het vorige kabinet schafte loting af. Door te selecteren zou de kans groter worden dat de juiste student op de juiste plek zou komen. Ook zou zo de studie-uitval verminderen. Bij het selecteren wordt gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, de persoonlijkheid en de motivatie van de student. De procedure verschilt per onderwijsinstelling.
 
Maar volgens D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte werkt het systeem niet goed. Naar zijn mening neemt de kansenongelijkheid door selectie juist toe en levert het aankomend studenten veel stress op. Ook neemt het aantal studenten met een migratieachtergrond en met minder vermogende ouders af.
 

Zelf beslissen

"Onderzoek na onderzoek laat zien dat we hierdoor helemaal niet betere studenten krijgen, maar wel ongelijke kansen op een mooie toekomst creëren. Daarom willen wij het verbod op loten opheffen", zegt Paternotte. Universiteiten en hogescholen moeten volgens hem zelf kunnen beslissen over de wijze van toelaten van studenten. Selectie aan de poort is mogelijk bij opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt of kleinschalige en intensieve opleidingen. Ook bij masteropleidingen mag worden geselecteerd.
 

'Goede onderbouwing nodig'

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is kritisch over het voorstel. Voorzitter Kees Gillesse: "Gelijke kansen moeten vooropstaan in het hoger onderwijs en als selectie nodig is, moet dat op een eerlijke manier gebeuren. We vragen ons af of loting de goede manier is om daar te komen. Wat voor ons vooropstaat is dat er een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de methode van selectie moet zijn."
 
Ook de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt in veel gevallen. "We moeten de methoden van selectie optimaliseren, we kunnen nog niet zeggen dat loten de enige oplossing is", aldus Gillesse.
 
Door: ANP