Normal_mbo__hbo__school__verpleging__verpleegkunde__leren

Zowel de mbo-scholen en de private opleidingsaanbieders als het bedrijfsleven zien in grote meerderheid vooral voordelen van het loslaten van de verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties. Dit blijkt uit een kleinschalig onderzoek, aanvullend op het lopende evaluatieonderzoek naar de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur. Dit meldt NRO.

Als de belangrijkste voordelen van het loslaten van de koppeling worden gezien: meer keuzevrijheid voor de student, minder bureaucratie / meer vertrouwen in expertise van aanbieders, meer vrijheid in aanbod en meer flexibiliteit in de afstemming van mbo-opleidingen op specifieke arbeidsmarktvragen en ontwikkelingen in de regio. Geanticipeerde nadelen van het loslaten van de verplichte koppeling zijn toename van de administratieve lasten voor de scholen (check op overlap met kwalificatie), toename van aanbod en keuzes van studenten met mogelijk minder relevantie voor de arbeidsmarkt en zorg over organiseerbaarheid en logistiek rondom keuzedelen.
 

Meer of minder administratieve lasten?

Het loslaten van de koppeling kan leiden tot minder administratieve lasten voor mbo-scholen, onder meer doordat geen koppelverzoeken meer nodig zijn. De administratieve lasten zouden echter ook juist kunnen stijgen, omdat scholen zelf – bij verzoeken van studenten om een keuzedeel te volgen buiten het aanbod van de opleiding – de check op overlap met de kwalificatie moeten uitvoeren. De overlapchecker van SBB kan de lasten voor scholen beperken. Wat betreft de afstemming van het keuzedelenaanbod met de regio betekent het loslaten van de verplichte koppeling dat er sneller en eenvoudiger ingespeeld kan worden op vragen vanuit het bedrijfsleven. Het gaat hier met name om vereenvoudiging van de procedures om nieuwe keuzedelen te ontwikkelen.
 
Inmiddels heeft de minister een veranderaanpak keuzedelen opgesteld en besloten de verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties te schrappen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids