Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank2

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Deze week zijn dat onder andere: basisschool hoeft geen IQ-test af te nemen, en onredelijk hoge kosten voor leerling die voortijdig stopt met thuisstudie.

Maandag: Basisschool hoeft geen IQ-test te doen

Basisschool De Tweeklank in Hazerwoude-Rijndijk hoeft geen IQ-test af te nemen bij een leerling. De vader wilde de test voor zijn kind om tot het meest passende schooladvies te komen. Het meisje vertoont wisselende leerresultaten. De moeder geeft echter geen toestemming voor de test. Ook heeft de vader zijn verhaal niet kunnen bewijzen dat de school de test eerder zou hebben beloofd.
 

Dinsdag: Onredelijk hoge kosten voor leerling die voortijdig stopt met thuisstudie

Cursisten die willen stoppen met een opleiding aan particuliere opleidingsinstituten zoals NCOI, Capabel en LOI moeten dit kunnen doen zonder dat ze onredelijk hoge kosten hoeven te betalen, aldus rechters in het verleden. Desondanks blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws dat de instituten hoge bedragen blijven eisen van leerlingen die eerder gestopt zijn. Veel cursisten denken dat ze gebonden zijn aan de strenge voorwaarden van de opleidingsinstituten.
 

Woensdag: Gemiste kans voor het vak Duits

Een tweede moderne vreemde taal in het voortgezet onderwijs moet verplicht worden, anders dreigt het vak Duits te verdwijnen. Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) vreest dat de positie van het vak Duits in gevaar is door de op handen zijnde curriculumherziening. Het voorstel spreekt slechts van het “mogelijk maken” van een tweede taal naast het Engels; scholen zijn dan niet verplicht om Duits of Frans aan te bieden. Bij een oplopend lerarentekort voor het vak Duits kunnen zij dan de makkelijke weg kiezen en Duits afschaffen.
 

Donderdag: Wat is de canon van Nederland?

De canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen uit de geschiedenis van Nederland. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Docenten gebruiken de canon voor hun lesprogramma’s.

 

Vrijdag: Scholen voor Persoonlijk Onderwijs spannen kort geding aan tegen Onderwijsinspectie

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) zijn naar de rechter gestapt vanwege de inhoud van drie rapporten van de Onderwijsinspectie. Deze oordeelt hierin dat de medezeggenschap op de drie beoordeelde scholen niet aan de wettelijke eisen voldoet en dat de code goed bestuur tekortschiet bij het tegengaan van belangenverstrengeling. SvPO bestrijdt dit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids