Logo_humankind__logo

De ondernemingsraad van kinderopvangorganisatie Humankind (voormalig: Humanitas) heeft het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht. De ondernemingsraad is van mening dat de raad van toezicht in de afgelopen periode niet heeft gehandeld zoals van een goed functionerende raad verwacht mag en kan worden. De besluiten die zijn genomen zijn niet in het belang van de organisatie. Daarnaast zijn diverse gremia en personen uitgesloten van besluitvorming en niet, onjuist en/of eenzijdig geïnformeerd. Dit meldt Humankind.

De ondernemingsraad houdt de raad van toezicht niet alleen medeverantwoordelijk voor de ontstane situatie maar verwijt de raad van toezicht ook het doelbewust niet betrekken van de ondernemingsraad. Dit heeft ertoe geleid dat er sprake is van een gebrek aan draagvlak voor de raad van toezicht in de huidige samenstelling.
 
De ondernemingsraad heeft de leden van de raad van toezicht gevraagd hun positie als lid van de Raad van Toezicht te heroverwegen en een procedure in gang te zetten voor een nieuwe samenstelling van de raad. Onze organisatie heeft een raad van toezicht nodig die draagvlak kent binnen de organisatie. Hiervan is op dit moment geen sprake.
 
Humankind (in 1983 gestart als Kinderopvang Humanitas) is de grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en -ontwikkeling in Nederland. Haar pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. De meer dan 450 locaties worden dagelijks bezocht door circa 25.000 kinderen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids