Humankind lanceert app om tevredenheid over buitenschoolse opvang te meten

Op 2 april 2024 lanceerde Humankind haar eigen kindtevredenheid app, Bende Happy, een initiatief voor en door kinderen. Bij Humankind denken, doen en beslissen kinderen mee. Want wie kan beter aangeven wat kinderen nodig hebben dan de kinderen zelf? Via een eenvoudige vragenlijst kunnen kinderen vanaf 5 jaar hun tevredenheid delen. Op basis van deze input kan Humankind de bso-ervaring van kinderen verder verbeteren. Dat meldt Humankind. 

Humankind neemt kinderparticipatie en de mening van kinderen zeer serieus. Daarom zijn op veel bso-locaties kinderraden ingericht, waarin kinderen hun mening delen. Het idee voor de Bende Happy app ontstond vanuit de kinderraad in Zuid-Holland. Kinderen maakten de opmerking: “waarom meten we wel de tevredenheid van medewerkers en klanten, maar niet van kinderen?” Een terecht punt.

Kindontwikkeling 

De Bende Happy app is ontwikkeld samen met de kinderen. Zij hebben meegedacht over het design, de functionaliteit en de vragenlijst. Zo is een app ontwikkeld die echt bij hen past. Marijke Koekkoek, manager pedagogiek en kwaliteit bij Humankind: “Alles wat wij doen staat in het teken van kindontwikkeling. We vinden het belangrijk dat zij op jonge leeftijd oefenen met hun mening delen. Niet alleen over de activiteiten op de bso, maar ook over wat hen gelukkig maakt. Deze input geeft ons waardevolle inzichten om onze dienstverlening verder aan te scherpen op behoeften van kinderen.” 

Kindertablets op bso-locaties

Bende Happy wordt beschikbaar gesteld op alle kindertablets van de bso-locaties bij Humankind. Kinderen bepalen zelf hoe vaak ze de vragenlijst invullen en of zij hun antwoorden willen delen of dat de antwoorden anoniem blijven. Tegelijkertijd is de app gekoppeld aan de welbevindensprocedure die jaarlijks wordt ingevuld. Als kinderen ervoor kiezen hun antwoorden te delen met hun pedagogisch medewerker, worden deze besproken tijdens het welbevindengesprek. Humankind moedigt kinderen aan actief en structureel hun mening te delen. Zo kan de organisatie het bso-aanbod nog beter op de kinderwens afstemmen.

Door: Nationale Onderwijsgids