Normal_pm__opvang__kov__kinderen__leidster__kinderopvang

Op dinsdag 16 april 2019 vergadert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 16.00 uur tot 19.00 uur over de elektrische bolderkar Stint. Namens het kabinet is minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig. Dit meldt de Tweede Kamer.

Aanpassing regels bij toelating van bijzondere bromfietsen

Op de Nederlandse wegen verschijnen steeds meer verschillende typen voertuigen van verschillende vorm, massa en snelheid. Die nieuwe voertuigen (officieel ‘bijzondere bromfietsen’) moeten op veiligheid gekeurd worden voor ze in Nederland de openbare weg op mogen. De regels voor de toelating van die nieuwe voertuigen blijken soms echter niet meer te voldoen. Daarbij werd volgens de minister de afgelopen jaren in die regelgeving meer aandacht besteed aan innovatie dan aan veiligheid.
 

Stint

Het dramatische ongeval met een Stint in Oss op 20 september 2018 maakte pijnlijk  duidelijk hoe belangrijk veiligheid is. De Stint is sinds 1 oktober 2018 niet meer toegestaan op de openbare weg.
 
Naar aanleiding van het ongeval heeft de minister gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor toelating van bijzondere bromfietsen. Uitgangspunt is de verkeersveiligheid, maar innovatie moet mogelijk blijven. Verder moet, waar mogelijk, aangesloten worden bij bestaande Europese regelgeving.
Het plan is om deze aangepaste regels op 1 mei 2019 in te laten gaan.
 

Toezicht en handhaving

Tot nu toe was er geen actief toezicht op de categorie bijzondere bromfietsen. Ook al moeten aanpassingen aan bijzondere bromfietsen gemeld worden, toch is onduidelijk hoeveel en welke soorten bijzondere bromfietsen er precies in Nederland rijden.
 
Met de nieuwe regels zal de Dienst Wegverkeer (RDW) actief controleren bij de productie van een nieuwe of aangepaste  typen bijzondere bromfietsen. Ook is de aanvrager van een aanwijzing bij de RDW verplicht om gegevens van geproduceerde voertuigen bij te houden. Verder mag de RDW steekproefcontroles uitvoeren.
 

De Stint en de aangepaste beleidsregel

Wanneer de nieuwe toelatingsregels in werking zijn getreden kan voor een nieuwe Stint, of een vergelijkbaar voertuig, een nieuwe toelating worden aangevraagd.