Normal_istockphoto-1341477659-612x612
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft de definitieve compensatieregeling voor de Stint bekendgemaakt. Het ministerie geeft een vergoeding aan alle gebruikers en eigenaren die kan oplopen tot rond tienduizend euro per Stint. Kinderopvangorganisaties kunnen de aanvraag voor compensatie van 16 oktober 2023 tot en met uiterlijk 15 januari 2024 indienen bij de minister. Het ministerie van I&W stelt hiervoor een formulier ter beschikking. De compensatie geldt voor zowel de 800W als de 1200W Stint. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.
Het kabinet haalde in oktober 2018, na het ongeluk in Oss, de Stint van de weg. Volgens Brancheorganisatie Kinderopvang een overhaast en onjuist besluit met verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering van
talloze kinderopvangorganisaties. Namens honderdtwintig organisaties voerde BK in 2021 een rechtszaak en won deze tot twee keer toe. Zowel de Rechtbank van Groningen als de Raad van State oordeelden dat het ministerie fouten had gemaakt en gebruikers van de Stint een schadevergoeding moest betalen.

Ongename verassing

Er kwam een regeling mét kleine lettertjes. Kinderopvangorganisaties die de vergoeding willen ontvangen voor de 1200W Stint, waarvan de meeste rondrijden, worden verplicht mee te werken aan een rechtszaak
tegen de fabrikant. Met deze zogenoemde cessie-voorwaarde kan de overheid de compensatie op de fabrikant verhalen, iets waar het de kinderopvangorganisaties nooit om te doen is geweest.

Bezwaar

Emmeline Bijlsma, directeur BK, stond en staat niet achter de voorwaarden die het ministerie aan de schaderegeling stelt. “We hebben onze bezwaren hiertegen meermaals nadrukkelijk geuit. Ook in de door het ministerie voorgelegde internetconsultatie waarin we konden reageren op de concept-regeling. Helaas moeten we concluderen dat onze bezwaren volledig terzijde zijn geschoven. Ik ben teleurgesteld dat we met deze regeling dit hoofdstuk nog steeds niet op een nette manier kunnen afsluiten en dat de Staat maar blijft doorgaan met het afwentelen van haar verantwoordelijkheid.

Eerlijkheid

Omdat veel kinderopvangorganisatie wel voor compensatie in aanmerking willen komen maar zich bezwaard voelen om deze zogenoemde cessie-bepaling te tekenen, wordt er gewerkt aan de oprichting van een fonds. Hieruit kunnen de juridische kosten van de fabrikant van de Stint (deels) worden gedragen. De initiatiefnemers roepen alle kinderopvangorganisaties die een beroep doen op de compensatieregeling op om een bijdrage aan het fonds te leveren. Dit kan door een nader te bepalen percentage van het compensatiebedrag in het fonds te storten.
 
De gedachte achter het fonds is dat iedereen in Nederland recht heeft op een eerlijke rechtsgang. En dat dit voor de fabrikanten van de Stint, na vijf jaar procederen en nog steeds geen einde in zicht, behoorlijk onder druk staat. BK ondersteunt dit initiatief van harte.
 
Door: Nationale Onderwijsgids