Normal_mishandeling_kind_knuffel

Er is een nieuwe website met praktische en actuele informatie over kindermishandeling voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl. De site biedt handvatten om signalen sneller op te merken, de meldcode eerder toe te passen en - indien nodig - een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit meldt Huiselijkgeweld.nl.

App Meldcode kinderopvang

De nieuwe website sluit aan op de app Meldcode Kindermishandeling voor de kinderopvang die vorige week gelanceerd werd. Via de app kunnen de stappen van de meldcode eenvoudig doorlopen worden. De app is nu al een succes te noemen. Hij is inmiddels al duizenden keren gedownload. De website is breder en bevat meer aanvullende informatie die niet alleen voor professionals uit de kinderopvang maar ook het onderwijs interessant is.
 

Beweging tegen Kindermishandeling

De website is ontwikkeld in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling (BTK). De BTK is een samenwerkingsverband van de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels kinderopvang Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs. De BTK is vertegenwoordigd in het kernteam van het Nationale Programma Geweld hoort nergens thuis.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids