Logo_toets__tentamen__examen

De maand mei draaide voor een groot deel om de Centrale Eindexamens. Van 14 tot 29 mei worstelden zo’n 211.550 scholieren zich door alle toetsen heen. Ook het lerarentekort kwam zoals we gewend zijn vanuit verschillende invalshoeken aan bod. En op de valreep van deze maand is er goed nieuws voor... de mbo’er! Lees het in het maandoverzicht van mei.

Centrale Eindexamens

Zo’n 211.550 scholieren bogen zich zoals elk jaar weer over de vele toetsen. Extra zwaar was het voor de islamitische leerlingen: een dag na de officiële start van de eindexamenperiode begon ook de ramadan. Al eerder had het onderwijsministerie laten weten geen rekening te gaan houden met deze vastenperiode tijdens de examens. Uit onverwachte hoek werd wél gedacht aan de zwoegende leerlingen: de buschauffeurs staakten in plaats van door de week alleen in het weekend, zodat examenkandidaten zonder stress naar hun toets konden worden vervoerd.
 
Foutje, bedankt!
Hema had vlak voor aanvang van de examens nog een onaangename verrassing voor de wiskunde-examenkandidaten: er bleken foutieve geodriehoeken gedrukt te zijn die te veel streepjes tussen de tientallen hadden staan. Dankzij een uitgeslapen examenkandidate werd de fout net op tijd ontdekt.
 
Ook ging het op enkele scholen fout met het uitdelen van de examens: de verkeerde examens werden verspreid. Voor de meeste leerlingen had dit geen gevolgen; een aantal moet het examen in de herhaalperiode doen.
 
LAKS
De klachtenlijn van het LAKS had het er druk mee, maar niet zo druk als vorig jaar. Kandidaten vinden de examens bijvoorbeeld te moeilijk, onduidelijk of te lang. Volgens LAKS hadden leerlingen veel onduidelijkheid voor zichzelf kunnen voorkomen door de examensyllabi vooraf goed te lezen. Wel waren problemen met de bevestigingslink op de website, waardoor dubbele klachten werden ingediend en meegeteld. Hierdoor waren de statistieken over het aantal klachten op de site een poos niet actueel. 
 
Meest opmerkelijke klachten: een binnenvliegende vleermuis, twee vechtende eekhoorns op het dak en een langs marcherende fanfareband, compleet met trommels en trompetten. 
 

Lerarentekort

Uit onderzoek bleek dat in het eerste kwartaal het aantal vacatures in het basisonderwijs met 37 procent steeg ten opzichte van een jaar geleden. Volgens de onderzoekers neemt de vraag naar leraren voor basisscholen al anderhalf jaar sterker toe, vergeleken met andere sectoren. 
 
De Onderwijsraad wil dan ook dat er een speciale taskforce komt om zich te buigen over het tekort aan leerkrachten. De raad noemt het een groot en urgent maatschappelijk vraagstuk en vreest dat het probleem in de toekomst alleen maar groter wordt. Er moet ook niet alleen worden nagedacht over oplossingen op lange termijn, maar ook over aanpak op korte termijn.
 
Ook het vso kampt met te weinig leraren. Het is zelfs zo erg dat het diplomagerichte onderwijs in cluster 4 van het vso in het gedrang komt doordat er te weinig vakdocenten zijn.
 
Van het extra geld dat scholen hebben gekregen om de werkdruk tegen te gaan, wordt meteen gretig gebruik gemaakt. Het meeste geld gaat naar het inhuren van extra leerkrachten en onderwijsassistenten. 
 

Cao kinderopvang

Het onderhandelingsakkoord voor de cao kinderopvang is eindelijk een feit. Na maandenlang gesteggel over niet-groepsgebonden uren en de mate van flexibiliteit die werd verlangd van de medewerkers zijn de cao-partijen tot overeenstemming gekomen. Nu moeten de leden nog instemmen met het akkoord.
 

Estafettestaking

De estafettestaking van deze maand vond plaats in Gelderland en Overijssel. Zo’n 4000 leraren verzamelden zich in Deventer. Hun eis: een hoger salaris om de huidige leraren te behouden en nieuwe leerkrachten aan te trekken.
 

Passend onderwijs knelt

Daar komt de Tweede Kamer nu ook achter. Daarom organiseren de kamerleden een hoorzitting om ervaringen van alle betrokkenen zoals leraren, schoolbesturen en ouders, te horen over hoe passend het passend onderwijs voor hen nou werkelijk is.
 

Mbo-STUDENT

Het is eindelijk zover: de mbo’er mag zich straks officieel mbo-student noemen. Minister van Engelshoven wil dit vanaf studiejaar 20120/20121 wettelijk verankerd hebben en komt hiermee tegemoet aan de wens van veel mbo’ers.
 

Vindicat verspeelt geld

Vindicat zit definitief in de problemen en daardoor dus zonder geld. Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool hebben besloten de bestuursbeurzen in te trekken. Aanleiding is een geweldsincident van eind vorig jaar, waarvan de vereniging, tegen de regels in, geen melding heeft gemaakt.
 

Opmerkelijk nieuws:

Striptease kinderopvang blijkt opgeblazen grap;
Choking challenge zorgt opnieuw voor de dood van een scholier;
Eerste scholen sluiten zich aan bij de grote aangiftezaak tegen tabaksindustrie
 

Populairste artikelen

Drie van de vijf meest gelezen artikelen gingen over de eindexamens. Niet verwonderlijk, want dat was ook wel het nieuwsitem waarover verreweg het meest te melden was. Daarnaast vonden jullie het artikel over de verkorte pabo-opleiding van de LOI erg interessant. Het artikel Speciaal onderwijs beter voor leerlingen met gedragsproblemen kon ook rekenen op veel lezers.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids