Normal_kind_peuter_opvang_spelen

Werkgeversorganisaties BK en BMK en de vakbonden hebben gisteren afspraken gemaakt over loon, werkdruk en inzetbaarheid voor de 80.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. Medewerkers in de opvang krijgen in 2 jaar tijd een structurele loonsverhoging van 5,25 procent; op 1 juli 2018 2,25 procent en op 1 januari 2019 3 procent. In juli 2018 ontvangen zij tevens een eenmalige uitkering van 185 euro (op basis van fulltime). Dit meldt FNV.

De werknemers krijgen ook meer zekerheid over hun roosters. Daarnaast hebben de vakbonden een deel van de eerder wegbezuinigde niet-groepsgebonden uren weer terug in de cao gekregen. Eerder liepen de cao-onderhandelingen op dit onderdeel stuk.
 
Een van de belangrijkste punten was de bovenmatige flexibiliteit die werkgevers verlangden van hun medewerkers. Veel werknemers draaien een onzeker aantal werkuren, maar moesten wel bijna de volledige week beschikbaar zijn en werden vaak pas op het laatste moment opgeroepen. Dit leidde tot onzekerheid en stress. In het onderhandelaarsakkoord is een staffel opgenomen die deze flexibiliteit fors aan banden legt. Met de nieuwe afspraken moeten medewerkers 1 extra dag beschikbaar naast hun normaal aantal werkdagen.
 
Om de werkdruk te verminderen in de kinderopvang, zijn de eerder wegbezuinigde niet-groepsgebonden uren (ook wel bekend onder de naamtaakuren) weer ingesteld. De niet-groepsgebonden taken moeten de pedagogisch medewerkers er nu bij doen en dat gaat ten koste van de aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van de opvang. 
 
De pedagogisch medewerkers krijgen 37,5 uur per fte per jaar, per vestiging. Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken om al in 2018 onderzoek te doen of dit voldoende is. 
 
Het cao-overleg tussen de vakbonden en de werkgevers in de kinderopvang verliep moeizaam. Met name aan werkgeverszijde was er geen overeenstemming te krijgen. Eind maart liep het overleg nog stuk op afspraken over de niet-groepsgebonden uren. FNV Zorg & Welzijn bood met een delegatie van kinderopvangmedewerkers in januari nog een petitie aan die door ruim 9.000 kinderopvangmedewerkers werd getekend. Dit heeft mede bijgedragen aan het huidige resultaat.
 
Binnenkort worden de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voorgelegd aan de leden. Als zij instemmen, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2018.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids