Logo_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

Het LAKS blikt terug op een succesvol verloop van de 31e eindexamenklachtenlijn. We hebben minder klachten ontvangen dan in de jaren hiervoor. Dat is aanleiding voor een feestje. De cijfers lijken er voorlopig op te wijzen dat niet alleen de examens beter zijn geworden, maar ook dat de tevredenheid van scholieren is toegenomen. Dit meldt LAKS.

Dit jaar noteerde het klachtenteam van LAKS 177.097 klachten. Vorig jaar kwamen 189.277 klachten binnen en in 2016 werd een recordaantal van 204.302 klachten gemeld bij de klachtenlijn van de scholierenorganisatie.
 

Leerlingen klagen beter

Het LAKS constateert een kwalitatieve verbetering van de klachten. De algemene klachten zijn met 5 procent afgenomen en inhoudelijke klachten met 9 procent toegenomen. Ook is de functie voor feedback goed gebruikt. De nieuwe klachtensite met meer focus op inhoud bewijst zijn nut. Leerlingen zijn niet alleen kritisch, maar zien ook het belang en de schoonheid in van een goed examen.
 
De wedstrijd voor het leukste commentaar is gewonnen door een leerling die schreef dat haar eigen doorzettingsvermogen toch echt wel een positief aspect aan het examen was.
 

Klachtenlijn nog steeds nodig

Uit de cijfers blijkt echter ook dat de klachtenlijn nog steeds nodig is. Zo kregen we bijna 100 meldingen over surveillanten die hakken droegen en in totaal 4700 meldingen van geluidsoverlast. Ook werden we massaal aangeschreven met al dan niet terechte kritieken op de inhoud van de examens. Niet alleen leerlingen maar ook docenten, ouders en zelfs een professor van de Leidse Medische universiteit schreven naar het LAKS met klachten.
 
Leerlingen gaven soms unisono blijk van ongenoegen over een bepaald examen of specifieke vraag. Zo hadden maar liefst 48 procent van de deelnemers aan het examen Frans hadden een klacht over het examen. Ook waren er meer dan 3.500 klachten over de tokkelbaanopgave (15-17) in het examen wiskunde voor vmbo-tl/gl.
 

Gebruik data voor betere voorbereiding eindexamens in onderwijs

Het LAKS gaat komend jaar onderzoeken of de grote hoeveelheid data aangewend kan worden voor een onderzoek naar de voorbereiding op de eindexamens. We halen relevante data op die hint naar onvolkomenheden in het onderwijs.
 
Vooral klachten over slechte voorbereiding op een examen of onvoldoende lesuren van een bepaald vak kunnen ook later nog van nut zijn. Zo is de grote hoeveelheid specifieke klachten over de tokkelbaanopgave in het examen wiskunde voor vmbo-tl/gl reeds reden geweest om contact te zoeken met de vakvereniging voor wiskundedocenten (NVvW). Komend jaar zal het LAKS ook scholen benaderen die significant vaker voorkomen in categorieën zoals “onvoldoende lesuren”.  
 
LAKS hoopt voor 1 juni een eindrapportage af te ronden over de data. De klachtenlijn gaat weer open tijdens het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen vanaf morgen weer klachten indienen over de digitale-en praktijkexamens. Om die redenen zullen de totaalaantallen klachten nog veranderen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids