Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft begin maart voor haar leden het Meldpunt IKK in het leven geroepen om ervaringen met de implementatie en de inspectie van de Wet IKK te melden. Van de 80 meldingen in het eerste kwartaal vallen met name problemen rond de drie-uursregeling rond de BKR en het Vaste Gezichten Criterium op. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Veel kinderopvangondernemers meldden problemen bij de strikte toepassing van de drie-uursmaatregel rond de BKR. Het wisselende gedrag van ouders rond de haal- en brengtijden van de kinderen en het wegvallen van flexibiliteit bij de middagpauze leiden hierbij tot uitvoeringsproblemen. Ook de onuitvoerbaarheid om altijd aan het vastegezichtencriterium te moeten voldoen, wordt veelvoudig gemeld. Daarnaast geven veel ondernemers problemen aan bij de beoordeling van het pedagogisch beleid en het beleid veiligheid & gezondheid: er zijn soms grote verschillen in beoordeling in verschillende regio’s. 
 
De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een rapportage gemaakt met een overzicht van de onderwerpen die 4 keer of vaker zijn gemeld. De signalen zijn besproken met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Ook in het tweede kwartaal kunnen leden hun ervaringen met de implementatie en inspectie doorgeven aan het Meldpunt IKK.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids