Normal_kov__opvang__kinderen__knutselen

Op donderdag 12 april 2018 van 13.00 tot 16.00 uur overlegt de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderopvang. Hiervoor komt staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer.

De peuteropvang valt per 1 januari 2018 onder de Wet Kinderopvang. Daarmee zijn peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang voor de wet gelijk geworden. De peuterspeelzaal heet voortaan peuteropvang en moet voldoen aan de eisen die gelden voor kinderdagverblijven.
 
Om alle kinderen een kans te geven vroeg te beginnen met leren en ontdekken, hebben ouders recht op een tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang. Dat kan kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst zijn of een toeslag via de gemeente. De rijksoverheid heeft aan de gemeenten daarvoor extra geld beschikbaar gesteld.
 

Vaste gezichten

Per 1 januari 2018 is de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) ingegaan. Eén van de kwaliteitseisen van deze wet is de aanwezigheid van twee vaste beroepskrachten op een groep bij de opvang van baby’s en drie vaste beroepskrachten voor oudere kinderen. Over dit ‘vastegezichtencriterium’ zijn in de sector kinderopvang veel vragen ontstaan. Zo dachten sommigen dat kinderopvanginstellingen in overtreding zijn als kinderen in de opvang minder vaste gezichten zien, door onverwachte situaties zoals ziekte. Maar de staatssecretaris benadrukt dat de toezichthouder, de GGD, wel degelijk rekening kan houden met dit soort situaties.
 
Veel informatie over wijzigingen in de kinderopvang door de Wet IKK en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is te vinden op www.veranderingenkinderopvang.nl. Op deze website staat ook informatie over het personenregister kinderopvang en de plannen voor een nieuwe financiering van de kinderopvang.
 

Kwaliteit kinderopvang

Ouders kunnen voortaan makkelijker zien wat de kwaliteit van een kinderopvanglocatie is. Per 12 april 2018 staat in het Landelijk register Kinderopvang (LRK) naast de inspectierapporten van de GGD ook een samenvatting van de inspectierapporten. In deze samenvatting zien ouders de belangrijkste inspectieresultaten.
 
Vanaf 2017 wordt de kwaliteit van alle kinderopvangvoorzieningen in Nederland jaarlijks gemeten. Dat gebeurt onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). De LKK laat zien wat de kwaliteit is van de kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland. De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is over het algemeen voldoende tot goed. Zo blijkt uit de resultaten van de eerste meting die in januari 2018 naar de Kamer is gestuurd. Ook in vergelijking met Duitsland, Vlaanderen en Denemarken scoort Nederland goed.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids