Peuteropvang in Tilburg gratis voor ouders die geen toeslag ontvangen

Peuteropvang wordt voor een groep ouders uit Tilburg gratis. Daarbij gaat het om mensen met een inkomen dat lager ligt dan 120 procent van het sociaal minimum. Vanaf 1 april start de pilot en deze loopt tot en met 1 januari 2027. Dat meldt Omroep Tilburg.

De peuteropvang moet wel ingeschreven staan bij het Landelijk Register. Pas dan komen de ouders die gebruik maken van de opvang in aanmerking voor een vergoeding. Dat geldt voor studerende en werkende ouders, maar ook voor diegene die bezig zijn met een inburgeringscursus. De opvang is vanaf 1 april gratis voor ouders die geen toeslag ontvangen, maar waarvan het inkomen ook niet hoger is dan 25.090 euro.

Armoede binnen het gezin 

Peuteropvang speelt in Tilburg een belangrijke rol als het gaat om het op tijd opmerken van armoede binnen een gezin. Een goede start op de basisschool is namelijk erg belangrijk en de opvang kan een achterstand in het onderwijs voorkomen.

GGD 

Verschillende peuteropvangen in Tilburg werken voor deze pilot met elkaar samen. Ook krijgen ze hulp vanuit de GGD. Het is niet bekend hoeveel mensen uit Tilburg van de gratis peuteropvang gebruik gaan maken. Er kunnen in ieder geval 300 gezinnen geholpen worden met het beschikbaar gestelde budget.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk