Personeelstekort op dagopvang en bso neemt naar verwachting iets af

Naar verwachting neemt het tekort aan pedagogisch medewerkers op de dagopvang en de buitenschoolse opvang het komende halfjaar iets af, terwijl er op de peuteropvang een kleine toename is voorzien. Afgelopen maanden kampte de kinderopvang nog steeds met flinke tekorten. Zo’n 75 procent van de organisaties met bso hebben hiermee te maken. De dagopvang maakte een lichte daling van 2 procent door en in de peuteropvang nam het tekort juist toe met 6 procent. Die trend zet dus naar verwachting door. Dit meldt Kinderopvang Werkt!. 

Driemaal per jaar doet Kinderopvang Werkt! een arbeidsmarktpeiling. Uit de laatste peiling blijkt dat het tekort aan pedagogisch medewerkers met 73 procent stabiel blijft. Op de dagopvang ging het tekort van 52 naar 50 procent en in de peuteropvang nam het tekort aan medewerkers met 6 procent toe naar 38 procent. Aan de peiling deden 134 organisaties mee, waar er in het afgelopen jaar bijna 2.800 nieuw medewerkers instroomden. 16 procent van hen kwam de sector binnen via zijinstroom.

Stijging personeelstekort peuteropvang

De verwachting is dat minder bso’s en dagopvang in de komende zes maanden kampen met personeelstekorten, maar dat dit in de peuteropvang stijgt naar 45 procent. Kinderopvangcentra hebben moeite met het vinden van geschikte medewerkers, er is een hoog ziekteverzuim en regelmatig sprake van uitstroom van personeel.

Omgaan met personeelstekorten

Organisaties gaan met personeelstekorten om door in te zetten op een prettige werksfeer, meer persoonlijke aandacht en waardering. Ook biedt 66 procent een cursus of opleiding aan. Daarnaast is er aandacht voor vaste contracten, cadeautjes en balans tussen werk en privé. Organisaties laten medewerkers voor elkaar invallen om de tekorten enigszins op te lossen. 69 procent geeft personeel extra uren en 52 procent maakt meer gebruik van studenten met een BBL-opleiding.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky