Logo_hanze__hogeschool__groningen

Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen heeft in samenwerking met ervaringsdeskundigen, werkveldpartners (Wij-teams, Politie, GGd Groningen), de gemeente Groningen, het Alfa-college en docenten van de Academie voor Verpleegkunde en de Academie voor Sociale Studies een Scholingstoolkit ‘Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag’ ontwikkeld. Het project is medegefinancierd door ZonMw en de gemeente Groningen. De scholingstoolkit is voor professionals en studenten die te maken hebben of krijgen met personen met verward gedrag en wordt vandaag gepresenteerd tijdens een bijeenkomst bij de Hanzehogeschool Groningen. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen.

De laatste jaren staat het thema 'Personen met verward gedrag' volop in de belangstelling. Het gaat veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen, beperkingen en/of verschillende levensproblemen. Het betreft ook personen met problemen, vragen en behoeften die in samenhang vaak erg complex zijn en die deelname aan de samenleving beperken.
 
Professionals, zoals wijkverpleegkundigen, sociaal psychiatrische verpleegkundigen, medewerkers sociale teams, huisartsen, GGD-medewerkers, wijkagenten, medewerkers van woningbouwverenigingen en van de sociale dienst beschikken vaak niet over de expertise om adequaat om te gaan met personen met verward gedrag, zij ervaren regelmatig handelingsverlegenheid. Om dit te voorkomen is de scholingstoolkit ontworpen, zodat er in de toekomst beter ingespeeld kan worden op deze problematiek. 
 
De toolkit gaat uit van ‘actie-leren’. Dit houdt in dat de dagelijkse praktijk, waarin de professional mensen met verward gedrag tegenkomt, centraal staat in het leren omgaan met deze problematiek. Door middel van opdrachten en informatie kan de professional zijn eigen werkwijze verder ontwikkelen. Als de interventie beter aansluit op de vraag van de persoon en/of de omgeving is de kans op effect groter. De toolkit biedt niet de oplossing voor verward gedrag, maar een werkwijze om zowel tijdens de crisis als na de crisis interdisciplinair samen te werken aan passende acties en ondersteuning. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids