Normal_vrouw_verdriet_depressief_angst

Ongeveer 6 procent van de studenten in het hoger onderwijs kampt met psychische klachten. En iets meer dan de helft van dit percentage geeft aan dat hij of zij het zonder hulp niet redt. Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen heeft samen met Stichting Cosis de online cursus 'Begeleid Leren' ontwikkeld. Deze cursus biedt professionals de basiskennis die nodig is om jongeren met psychische problemen te ondersteunen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding.

Naast professionals hebben studenten die een opleiding volgen binnen het Gezondheids- of Sociale Domein (Maatschappelijk werk, Toegepaste psychologie, Verpleegkunde, pabo) toegang tot de onlinecursus. De cursus bestaat uit zes modules van 60 tot 90 minuten en bevat filmpjes, power point-presentaties, flitscolleges, literatuur en meerkeuzevragen.

Tot nu toe beschikten onderwijs- en ggz-professionals nauwelijks over expertise om deze groep jongeren te ondersteunen bij het (ver)volgen van een reguliere opleiding. Met alle gevolgen vandien: de studenten worden voortijdige schoolverlaters met weinig kans op de arbeidsmarkt, wat weer druk legt op de maatschappij en de scholen die hun rendement niet halen.

Kijk voor meer informatie over de online cursus op www.begeleidleren.nl. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids