'AI voor landbouw, horticultuur, water en voedsel'

De nieuwe KIC-call ‘AI voor landbouw, horticultuur, water en voedsel’ is open voor aanvragen. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen de toepassing van bestaande en vernieuwende artificiële intelligentie (AI)-technieken onderzoeken voor bovengenoemde domeinen. Op 12 oktober vindt een informatie- en matchmakingbijeenkomst plaats. Dat meldt de NWO.

Binnen de land- en tuinbouw-, water- en voedingssector is steeds meer automatisch verkregen data beschikbaar. AI wordt hier echter nog nauwelijks benut, ondanks de belangrijke rol van digitalisering in deze domeinen. Er ligt een grote potentie in het gebruik van AI, doordat deze technologie ingezet kan worden om patronen in de grote en complexe datasets te herkennen. Dit kan leiden tot verdere optimalisering in deze sectoren.

Toepassing of uitbreiding van de technologie mogelijk maken 

Het doel van deze call is om kennisvragen gericht op de ontwikkeling en gebruik van AI-systemen binnen de domeinen van landbouw, horticultuur, water en voedsel te onderzoeken. Zo moet de toepassing of uitbreiding van de technologie binnen deze sectoren mogelijk gemaakt worden. De technologieën richten zich daarbij naast de verdere optimalisatie van het productieproces nadrukkelijk op oplossingen voor urgente kwesties op het gebied van klimaatverandering, welzijn van mens en dier en water- en voedselveiligheid. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan op AI-gebaseerde voorspellende modelleringen van de bodem of andere biologische systemen, waterkeringen, voedingstoffenbalansen of andere processen.

Onderwerpen 

Voor deze call moeten consortia aan twee van de volgende drie onderwerpen werken:

* Verbeteren of uitbreiden van AI in de domeinen landbouw, horticultuur, water en voedsel;
* Interacties tussen mens en AI;
* Ethische, maatschappelijke en wettelijke aspecten van de inzet van AI.

Interdisciplinaire samenwerking 

Alleen wanneer technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, ontstaan succesvolle innovaties. Om te komen tot succesvolle ontwikkeling en toepassing van AI in bovengenoemde sectoren is een interdisciplinaire samenwerking van belang. Het onderzoek integreert tenminste twee van de drie wetenschapsgebieden (alfa, bèta, gamma), waaronder altijd de bètawetenschappen. Hierbij voegen onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines hun kennis en expertise samen. Dat leidt tot geïntegreerde kennis. 

Deadline 

Binnen deze call for proposals is in totaal 8,5 miljoen euro beschikbaar. Er kan minimaal 800 duizend euro en maximaal 2 miljoen euro per project worden aangevraagd. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 7 november 2023, voor 14.00 uur. De deadline voor het indienen van aanvragen is 5 maart 2024, voor 14.00 uur. De maximale looptijd van de projecten is 6 jaar. 

Op dinsdag 12 oktober 2023 vindt een informatie- en matchmakingbijeenkomst plaats rondom de call. Voor informatie en aanmelding, kijk op deze pagina.

Door: Nationale Onderwijsgids