Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

De Hanzehogeschool en WIJ Groningen hebben vandaag hun samenwerking vastgelegd in een convenant. Al jaren werken WIJ Groningen en de Academie voor Scoiale Studies van de Hanzehogeschool samen, onder andere in projecten rondom de ontwikkeling van buurten in Groningen. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen. 

WIJ Groningen heeft bijvoorbeeld samen met een groep van 600 eerstejaarsstudenten onderzocht welke vragen leven bij de bewoners van de wijken. De resultaten van deze samenwerking zijn straatfeesten, workshops, sportevenementen, drempels in de straat, bloembakken en ideeënbussen die intussen, ook weer samen, zijn georganiseerd in de buurten. 
 

Andere voorbeelden samenwerking

 
Een ander voorbeeld is het onderwijsprogramma ‘De buurt centraal’, waarin WIJ-medewerkers en bewoners samen hebben gewerkt met studenten met als resultaat een buurtcamping voor de wijk Lewenborg. 
 
Ook vindt in de kerstvakantie het evenement Chicks in de City plaats, waarbij thema’s als lifestyle, gezondheid en weerbaarheid voor meiden centraal staan, georganiseerd door jongerenwerk WIJ Groningen samen met studenten van de Hanzehogeschool. 
 
De beide partijen zijn ook partner in WIJS (Wijkinzet door studenten), een samenwerking tussen de kennisinstellingen en de gemeente Groningen. 
 

Meerwaarde stad Groningen 

 
“Wij streven ernaar om direct aan te sluiten bij actuele thema’s zoals armoede en eenzaamheid, herstel ondersteunende zorg, verslavingszorg, ervaringsdeskundigheid, personen met verward gedrag en huiselijk geweld”, aldus Mirjam Kuin, bestuurder van stichting WIJ Groningen en Michèle Garnier, dean van de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen.
 
“Door de kennis over deze onderwerpen te delen, werken we aan een netwerk met verschillende vakgebieden van huidige en toekomstige professionals. Scholing voor medewerkers, onderzoek, gastcolleges, stage- en afstudeeropdrachten en honoursprojecten zorgen uiteindelijk voor een optimale kennisdeling. Zo doen er nu 77 studenten van de Hanzehogeschool een stage of afstudeeropdracht bij WIJ Groningen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids