Normal_geweld_mishandeling__kind__agressie

Op dinsdagmiddag 12 november wordt dr. Susan Ketner officieel geïnstalleerd als lector Integrale Aanpak Kindermishandeling door mr. Petra Smeets, lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen. Als lector zet zij zich in voor een betere ondersteuning van ouders die om verschillende redenen onder druk staan en waar zorgen zijn om de veiligheid in het gezin. Zij zoekt naar een nauwe verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen.

Wanneer er sprake is van kindermishandeling in een gezin, gaat het vaak om ouderschap dat onder druk staat, bijvoorbeeld door armoede, psychische problemen en/of nare ervaringen in het verleden. Het is zeer belangrijk dat deze groep zich gehoord en gesteund voelt, juist wanneer er zorgen zijn over de veiligheid in het gezin. Open en ondersteunend het gesprek met de ouders aangaan vraagt om ervaren professionals, die weten wat ze kunnen en moeten vragen en die ouders een alternatief op maat te bieden hebben. 
 
Een integrale aanpak om kindermishandeling te voorkomen of te stoppen heeft dan ook als prioriteit een duurzame, oprechte samenwerking tussen gezinnen en professionals vanuit verschillende disciplines. Het doel van het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling is om bij te dragen aan een geweldloze opvoeding van kinderen en het tegengaan, eerder en beter bespreekbaar maken van kindermishandeling.
 
De Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen is initiatiefnemer van dit lectoraat. De studenten -de toekomstige professionals-  worden hierbij, naast onderzoekers, professionals en gezinnen nauw betrokken. Daarnaast wordt het lectoraat mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Groningen, GGD Groningen, Tinten Welzijnsgroep, Drentse Gemeenten, Jeugdbescherming Noord, Elker Jeugdhulp & Onderwijs, RIGG, Lentis en Accare.
 
Susan Ketner (1976) werkt sinds maart 2019 als lector bij de Academie voor Sociale Studies van de hogeschool. Zij heeft een achtergrond als onderzoeker op het gebied van diversiteit, opvoedondersteuning en ouderschap. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids