Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het eerst sinds vijf jaar licht gestegen, van 3,2 procent in 2017 naar 3,6 procent in 2018. Voor deeltijd-studenten geldt het tegenovergestelde: de werkloosheid is met bijna 1 procent gedaald. Onder pas afgestudeerde leraren is de baantevredenheid flink toegenomen met 5 procent. Dit en meer blijkt uit de HBO-monitor 2018. Dit meldt Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Opvallend is dat ondanks dat anderhalf jaar na afstuderen iets minder hbo’ers werk hebben, afgestudeerde hbo’ers in alle sectoren in 2018 wel sneller een eerste baan hadden. Slechts 10 procent heeft langer dan 3 maanden nodig gehad om aan een baan te komen, tegenover 12 procent in 2017, en 15 procent in 2016. De baankwaliteit van werkzame hbo’ers is op bepaalde aspecten verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Zo werken zij iets vaker op minimaal hbo-niveau, verdienen zij iets meer per uur in reële termen en hebben ze veel vaker een vast contract.
 

Afgestudeerden van deeltijdopleidingen doen het goed

Onder afgestudeerden van deeltijdopleidingen is de werkloosheid met bijna één procentpunt gedaald; van 2,4 procent naar 1,5 procent. Dit komt waarschijnlijk doordat ruim de helft van de
deeltijders al tijdens de studie een baan had. 
 

Onderwijssector: snelste stijger in baantevredenheid

Waar in 2017 74 procent van de pasafgestudeerde leraren met tevredenheid terugblikte op het eerste werkjaar, is in 2018 79 procent tevreden over het werk. De onderwijssector is daarmee –op de kunstensector na - de sector met het hoogste percentage contente afgestudeerden op het gebied van werk. Deze stijging in baantevredenheid blijkt ook uit de sterke daling in pasafgestudeerde leraren die op zoek zijn naar ander werk (van 16 procent in 2016 naar 7 procent in 2018).
 
Voor afgestudeerden van de hbo-sector sociale studies die een baan hebben gevonden, zijn die
banen in 2018 in veel opzichten van een hogere kwaliteit dan in 2017. Daartegenover staat dat de werkloosheid het sterkst is gestegen onder afgestudeerden van de sector sociale studies: van 2,9 procent in 2017 naar 4,1 procent in 2018.
 

HBO-Monitor

In de HBO-Monitor 2018 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit het studiejaar 2016/2017 centraal. Bijna 23.603 van de benaderde afgestudeerden (35,9 procent) hebben de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. Het gaat hierbij om studenten die afgestudeerd zijn aan een hbo-bachelor- of masteropleiding.
 
Door: Nationale Onderwijsgids