Normal_studeren_student_boeken_lezen_cursus

Een harde kern van ruim een kwart van de werkenden heeft nog nooit een cursus gevolgd in zijn of haar arbeidsloopbaan. Daarbij gaat het vooral om laagopgeleiden. Het maakt deze groep bijzonder kwetsbaar wanneer de arbeidsmarkt om nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Dat blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Dit meldt NRO.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers de belangrijke rol hebben hun werknemers duidelijk te maken dat een leven lang ontwikkelen van groot belang is. Zo moet de werkgever aan werknemers regelmatig vragen waar zij over enkele jaren in hun loopbaan willen staan, zodat zij samen kunnen bekijken hoe realistisch dit is en wat hiervoor nodig is. Ook moet de werkgever aan de werknemer duidelijk maken waar het bedrijf over een aantal jaren wil staan en wat dit vraagt van de werknemers. Op basis van deze informatie zou voor iedere medewerker om de twee of drie jaar een opleidings- of ontwikkelplan moeten worden opgesteld dat jaarlijks wordt gemonitord. 
 

Leerrijke omgeving

Van even groot belang is het creëren van een leerrijke werkomgeving waarin werkgevers een positieve en motiverende houding uitstralen als het om leren gaat. In een dergelijke omgeving kunnen werknemers veilig en onbestraft fouten maken. Zorg daarnaast voor een dynamisch takenpakket voor werknemers, adviseert het ROA. 
 

Individuele leerrekeningen of scholingscheques

De uitkomsten van het onderzoek van ROA laten zien dat individuele leerrekeningen of scholingscheques gunstig uitwerken, omdat ze ervoor zorgen dat medewerkers zich meer eigenaar voelen van hun ontwikkelingsbehoefte. Zij blijken ook gunstig uit te pakken voor werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, waarvan de scholingsdeelname laag is. 
 

Harde kern die nooit scholing volgt

De harde kern van werkenden die nooit een training hebben gevolgd, betreft met name laagopgeleiden. Het leren van deze groep werkenden zou vooral gestimuleerd kunnen worden door hun barrières tot leren te verkleinen. Allereerst door hen zoveel mogelijk praktijkgericht op de werkplek te laten leren. Of als er een training gevolgd moet worden, de training binnen het bedrijf in groepsverband te organiseren, zodat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor collega’s voor wie de cursus moeilijk is. Ook kan er een stimulans uitgaan van gerichte gesprekken met een collega die als leerambassadeur optreedt.
 

Door: Nationale Onderwijsgids