Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Bachelors en masters hebben tot 2024 de beste kansen op werk. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel in de techniek, zorg en onderwijs zullen naar verwachting de komende jaren op alle functieniveaus aanhouden. De huidige slechte baankansen voor mbo’ers uit economisch-administratieve richtingen zullen de komende zes jaar niet verbeteren. Dit blijkt uit het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

De verwachting is dat de komende zes jaar zo’n 1,6 miljoen medewerkers vervangen moeten worden. De vervangingsvraag zorgt voor 75 procent van de baanopeningen. De rest van de baanopeningen ontstaat dankzij het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Hierdoor kunnen 464.700 extra werkenden aan de slag. Vooral ict-beroepen zijn groeiberoepen: ruim de helft van de baanopeningen in de ict zijn het gevolg van nieuwe werkgelegenheid, vooral vanaf hbo niveau.
 

Extra werkgelegenheid in de zorg en techniek

De grootste werkgelegenheidsgroei wordt verwacht voor de zorg en welzijn beroepen en de technische beroepen. In de zorg, door groei, en het onderwijs, door de grote vervangingsbehoefte, blijft het aanbod van arbeid achter bij de vraag en is het moeilijk om voldoende personeel te vinden. Dit speelt in de techniek ook voor gediplomeerden uit het mbo, bachelor en master, met als bijkomend probleem dat eenmaal afgestudeerd, gediplomeerden vaak in andere functies buiten de techniek terechtkomen. 
 

Steeds meer hoogopgeleide werkenden

In de periode van 2019 tot 2024 zullen naar verwachting ongeveer 1,6 miljoen gediplomeerden de arbeidsmarkt instromen. Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal gediplomeerden niet toe, maar de samenstelling daarvan verandert ten opzichte van de afgelopen jaren. Voor de mbo 2 en 3, wordt een daling van de instroom naar de arbeidsmarkt verwacht. Voor mbo 4, bachelor en master een toename.  De verwachte instroom en baanopeningen bepalen de kansen voor gediplomeerden voor de komende zes jaar. De beste kansen op werk worden verwacht voor master werktuigbouwkunde, bachelor elektrotechniek, mbo 4 bouw en infra, mbo 4 tuinbouw en groenvoorziening en bachelor werktuigbouwkunde. De slechtste kansen worden verwacht voor mbo 4 mediavormgeving, mbo 3 detailhandel en groothandel, bachelor psychologie, sociale en maatschappijwetenschappen, master kunst en mbo 4 commerciële dienstverlening. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids