Normal_ouderen_bejaarden_cursus_computer

55-plussers laten zich steeds vaker om- of bijscholen om hun kansen op de arbeidsmarkt op peil te houden. Het verschil met het aantal jongere dertigers en veertigers dat terug de schoolbanken in gaat, wordt daarmee kleiner. Dit blijkt uit het rapport 'Nederland in leerstand' van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University. Dit meldt de Telegraaf.

Uit de cijfers blijkt dat één op de drie 55-plussers onlangs een cursus of training heeft gevolgd. Het zijn vooral mensen met een wo-diploma die uit zich zelf kiezen voor scholing om hun loopbaandoelen te bereiken. Die verbeterde motivatie leidt er toe dat de kloof tussen 'jongeren' en 'ouderen' die bijleren dan wel enigszins kleiner is geworden, maar tussen hoger- en lageropgeleiden juist gegroeid. Werknemers met een mbo-opleiding gaan namelijk vaak pas op cursus als dit moet van hun baas.

Dat oudere werknemers vaker kiezen voor om- of bijscholing heeft waarschijnlijk ook te maken met dat veel regelingen voor vroegpensioen zijn afgeschaft. Scholing wordt gezien als een belangrijk onderdeel in het terugdringen van ouderenwerkloosheid. Uit cijfers van het UWV blijkt dat drie kwart van de mensen die meer dan een jaar werkeloos zijn, 50 jaar of ouder is. Het leren van nieuwe vaardigheden verhoogt de kans op het vinden van een nieuwe baan.

Download hier het rapport 'Nederland in leerstand'

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids