Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Digitalisering en veranderingen op de arbeidsmarkt vragen steeds andere vaardigheden van werknemers. Tegelijkertijd ontstaat een steeds groter tekort aan personeel. Bijscholing is dus essentieel. Slechts 50 procent van de werkende laaggeletterden volgt een training of cursus naast het werk. Bij geletterden is dat 73 procent. Dat blijkt uit een analyse van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en Stichting Lezen & Schrijven. Hier ligt een noodzaak en kans om meer laaggeletterden te motiveren te gaan leren en bijscholing ook toegankelijker en makkelijker te maken. Dit meldt Stichting Lezen & Schrijven.

Vandaag, tijdens de start van de 15de Week van de Alfabetisering, vraagt Stichting Lezen & Schrijven aandacht voor het belang van een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ juist voor laaggeletterden.
 

1.000 organisaties en 80.000 mensen in actie

Deze week komen ruim 1.000 organisaties en meer dan 80.000 mensen in het hele land in actie voor een geletterd Nederland met ruimte voor iedereen om te leren. Ondanks de leerplicht en de kwaliteit van ons onderwijssysteem telt Nederland 2,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met de computer, tablet en smartphone. Dit heeft grote gevolgen voor gezinsleven, gezondheid, werk en financiën.
 

Sleutelrol voor werkgevers

Het is belangrijk dat laaggeletterden ook op de langere termijn kunnen blijven werken, want iedereen is nodig op de arbeidsmarkt. Stichting Lezen & Schrijven besteedt daarom vanaf 2020 extra aandacht aan het beter bedienen van werkgevers. Zij kunnen hun laaggeletterde werknemers stimuleren aan de slag te gaan met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer.
 
Een hardnekkig vooroordeel is dat als iemand met zijn handen werkt, hij deze vaardigheden niet nodig heeft. Maar dat is anno 2019 niet meer het geval. Basisvaardigheden zijn onmisbaar om te kunnen meedoen in de samenleving. Wanneer mensen aan de slag gaan met het verbeteren van hun taal- en rekenvaardigheden heeft dit direct effect op hun arbeidskansen. 
 

Tips voor werkgevers: breng het leren dichtbij

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven: “Steeds meer werkgevers raken ervan overtuigd dat investeringen in de vaardigheden van medewerkers zich terugbetalen. Zij gaan daardoor aan de slag met cursussen basisvaardigheden. Het is daarbij belangrijk dat werkgevers het makkelijker maken om een training te volgen voor mensen die moeite hebben met taal, rekenen of computer.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids