Baan vinden voor niet-westerse migranten lastiger na afstuderen

Na het afstuderen komen niet-westerse migranten moeilijker aan de juiste baan dan afgestudeerden met een Nederlandse achtergrond. Volgens onderzoek van het ROA, het onderzoekscentrum voor educatie en arbeidsmarkt van de Universiteit van Maastricht, zijn migranten vaker werkloos en minder tevreden over hun werk. Dit meldt ScienceGuide.

Migranten hebben standaard een arbeidsachterstand op afgestudeerden met de Nederlandse nationaliteit. Ook als ze dezelfde educatie en ervaring hebben gehad. Waar die achterstand precies vandaan komt durven de onderzoekers niet te zeggen. 

De eerste generatie niet-westerse migranten is buiten Nederland geboren en mist vaak de culturele kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor een succesvolle carrière. Ook hebben ze vaker te maken met een gedwongen migratie en daaruit voorvloeiende traumatische ervaringen. Dit is vastgesteld door de HBO-monitor, een jaarlijkse enquête onder hbo afgestudeerden.

Betere studiebegeleiding essentieel

De onderzoekers geven aan dat een betere studiebegeleiding voor studenten met een niet-westerse achtergrond noodzakelijk is voor het vinden van de juiste baan. Als ze kiezen voor de juiste studieloopbaan dan kan dit zorgen voor een betere inzet van hun vaardigheden en zijn ze sneller tevreden over hun carrière.

Door: Nationale Onderwijsgids