BAMA-structuur nog steeds niet ingeburgerd bij werkgevers

Werkgevers hebben hun wervingsstrategieën nauwelijks aangepast na de invoering van het Bachelor-Mastersysteem (BAMA). De gevestigde opleidingsaanduidingen hbo en wo blijven bepalend bij werving en voor het arbeidsmarktrendement. Onder gediplomeerden uit het hoger onderwijs verdienen wo-mastergediplomeerden het meest. Gediplomeerden met een wo-bachelor verdienen minder dan gediplomeerden met een hbo-bachelor. Dit en meer blijkt uit het onderzoek ‘Rendement van bachelor en masterdiploma’s’ door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, zo meldt de universiteit.

In de BAMA-structuur zijn wo-bachelors en hbo-bachelors in principe gelijkwaardig en hetzelfde geldt voor masterdiploma’s op hbo- en wo-niveau. Textminingonderzoek op grote vacaturewebsites toont echter aan dat de BAMA-structuur na 20 jaar nog niet is ingeburgerd bij werkgevers. Onderzoeker Raymond Montizaan: “Werkgevers vragen specifiek naar een hbo- of wo-niveau en nagenoeg nooit naar bachelor of master gediplomeerden. Dit duidt erop dat werkgevers er dus nog steeds van uitgaan dat de meeste wo-studenten ook hun masterdiploma afronden na afronding van een bachelor.”
 

Wel meer flexibiliteit in de doorstroom in het onderwijssysteem

De grootste doorstroom in het onderwijs speelt zich nog steeds af binnen het hbo of wo. De stromen van hbo naar wo groeien maar zijn nog relatief klein. Het grootste aandeel doorstromers vanuit een hbo-bachelor kiest voor een wo-master, een klein deel gaat voor een hbo-master.
 
De flexibiliteit zit echter vooral in de studierichtingen die studenten kiezen binnen het wo en bij de overstap van hbo naar wo. Bijna 20 procent van de gediplomeerden met een wo-bachelor stroomt door naar een wo-master in een andere richting. De hbo-bachelors die doorstromen naar een wo-master kiezen zelfs in ruim 40 procent van de gevallen voor een wo-master in een andere richting. Dergelijke flexibiliteit kan ertoe bijdragen dat de BAMA-structuur wel degelijk leidt tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
 

Laagste loon voor wo-bachelors

Vijf jaar na diplomering is de kans op een baan in loondienst 18 procent lager voor wo-bachelors dan hbo-bachelors, en zij verdienen 1 procent minder per uur. Wo-mastergediplomeerden verdienen 5 jaar na diplomering 22 procent meer dan hbo-bachelors. Hbo-mastergediplomeerden verdienen 1 jaar na diplomering meer dan hbo-bachelorgediplomeerden, maar dit verschil verdwijnt na 5 jaar.
 

Opleidingsrichting ook belangrijk

Naast het opleidingsniveau zijn ook onderwijsrichtingen belangrijk voor het loon dat gediplomeerden verdienen. Zo verdienen hbo-bachelors meer dan wo-masters die een studie in de richtingen vormgeving, kunst, talen en geschiedenis of een opleiding op het gebied van journalistiek en gedrag en maatschappij hebben gevolgd. Voor wo-bachelors bouwkunde blijkt eveneens dat zij meer verdienen dan de laatstgenoemde wo-masterrichtingen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids