Kwaliteit van de docent

Als onderwijsinstelling wil je altijd nieuwe leerlingen aantrekken. Daarvoor moeten een aantal dingen op orde zijn. Het curriculum moet aansprekend zijn en tegelijkertijd bekend staan als kwalitatief sterk, de faciliteiten moeten naar behoren zijn zodat leerlingen zich prettig voelen en alles wat nodig is om de lesstof over te brengen moet aanwezig en in orde zijn. Ondanks deze uiterst belangrijke onderdelen voor een succesvolle onderwijsinstelling, valt en staat alles met de kwaliteit van de leraren. Hoe komen zij het beste voor de dag? We geven een aantal tips. 

Peer reviews

Hoe je overkomt voor een groep is niet iets wat je zelf goed kunt inschatten. Daar is feedback van een ander voor nodig. Didactische vaardigheden kunnen het beste vanuit een technisch perspectief beoordeeld worden door iemand die hier kennis van heeft. Daarom is het verstandig om een aantal lessen te analyseren. Dit kan door een les te laten bijwonen door een andere docent die hierbij observeert en aantekeningen maakt, maar het kan ook door een les op te nemen en deze daarna met meerdere mensen terug te kijken en te bespreken. Let wel op: een positieve, opbouwende insteek is essentieel om de leraar in kwestie gemotiveerd te houden!

Ruimte laten voor eigen ‘energie’

Zoals hiervoor beschreven, is het goed om samen te kijken naar de manier waarop een leraar lesgeeft en waar nodig met opbouwende kritiek te verbeteren. Dit betekent echter niet dat iedere leraar hetzelfde moet zijn. De beste leraren hebben een eigen stijl die leerlingen aanspreekt. Dit zijn bovendien de leraren waar men het jaren later nog over heeft. Laat ruimte voor deze unieke benadering, zodat jouw docent het maximale kan bereiken wat hij of zij in zich heeft. Hierbij is het wel belangrijk dat er geluisterd wordt naar de feedback van leerlingen. Wordt de unieke stijl van een leraar als negatief beschouwd? Dan is het handig om in te grijpen.
Leraren in de klas

 

Meegaan met de tijd

Lesgeven anno 2020 is niet hetzelfde als in 1990. Bijvoorbeeld van de ouderwetse schooltas naar de moderne rugzak. Hoe gepassioneerd een docent ook is, iedere generatie leerlingen heeft weer haar eigen standaarden. Een gedateerde methode die leerlingen dwingt tot een gedateerde aanpak die ze niet van kinds af aan meegekregen hebben, zorgt enkel voor misverstanden en frustraties. Een leraar die meegaat met de tijd, dwingt veel makkelijker respect en aandacht van zijn leerlingen af. Ook kan de digitalisering niet genegeerd worden in het klaslokaal. Het zogenaamde ‘digitaal lesgeven’ is echter geen doel op zich, maar een middel ter ondersteuning van het overbrengen van kennis. Bij sommige onderwerpen helpt het, bij andere onderwerpen is een boek en een ouderwets schoolbord met krijtjes weer handiger.    

Een brede betrokkenheid

Voor mensen buiten het onderwijs is het vaak niet goed in te schatten welke randzaken er komen kijken bij het vak van een leerkracht. Naast het geven van een les zijn er een hoop zaken in het reilen en zeilen van een onderwijsinstelling, waar leerkrachten ook een rol in hebben. Een leraar die betrokken voor de dag wil komen, laat zich ook duidelijk zien bij deze randzaken. Hij of zij kan zitting nemen in commissies zoals bijvoorbeeld de oudercommissie, de evaluatiecommissie van lesmethoden, de innovatiecommissie voor lesmethoden of de onderhoudscommissie van het gebouw. Een betrokken leerkracht is ook zichtbaar en actief aanwezig bij (de organisatie van) informatieavonden en excursies.

Een constructieve opstelling

Een leerkracht kan het dus enorm druk hebben. Er lijkt weinig ruimte over te blijven voor het leveren van maatwerk aan leerlingen. Toch is dit wél van groot belang. Een leerling die worstelt met de lesstof, of zelfs met zichzelf of andere leerlingen, heeft begrip en aandacht nodig om verder te kunnen komen. Zo’n leerling afrekenen op een eerste indruk wat betreft houding en inzet, ook wanneer je na jaren ervaring met ongemotiveerde leerlingen wat afgemat bent geraakt, is niet constructief. Uiteindelijk is het de taak van een leerkracht om leerlingen te ondersteunen bij het behalen van hun doelen. Desinteresse van de leerling in het vak dat de leerkracht onderwijst is geen reden om zo’n leerling links te laten liggen. Een leerkracht die zich open, constructief en behulpzaak opstelt kan zich ontpoppen tot een ware held(in).
 
Leerkrachten belonen leerlingen bij goed gedrag en het behalen van hun doelstellingen. Jij als onderwijsinstelling bent dé persoon om waardering te uitten voor succesvolle, afgeronde taken van een leraar. Hoe je dat kan doen? Door bijvoorbeeld het geven van een cadeautje. Denk aan het geven van pennen bedrukt met logo van jouw organisatie, een handige jaaragenda of misschien wel een notitieboek om alle mijlpalen bij te houden. Want vergeet niet: alles wat je aandacht geeft, groeit.