Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Op woensdag 19 juni 2019 publiceerde de OESO het eerste deel van de bevindingen van het TALIS onderzoek: Teaching and Learning International Survey. TALIS biedt de meest uitgebreide internationale vergelijking van wat leraren en hun schoolleiders vinden van hun werk- en leeromstandigheden. Het onderzoek, dat in Nederland wordt verzorgd door Ecorys en MOOZ, is hier uitgevoerd onder 4600 leraren en 340 schoolleiders. Dit meldt NRO.

Belangrijke uitkomsten van TALIS 2018 zijn:
 
De tevredenheid van leraren over hun werk is onveranderd hoog: ruim 90 procent van de leraren in basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs is tevreden met hun huidige baan en ruim 80 procent zou hun school aanbevelen als een goede werkomgeving. Deze percentages zijn licht boven de internationale OESO-gemiddelden.
 
De meeste leraren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden dat ze door hun lerarenopleiding voldoende zijn voorbereid qua inhoudelijke en pedagogische vakspecifieke kennis (66 procent van de leraren basisonderwijs en 75 procent van de leraren voortgezet onderwijs).
 
Minder goed zijn zij door hun lerarenopleiding voorbereid op het lesgeven aan multiculturele/meertalige groepen (15 procent van de leraren basisonderwijs en 17 procent van de leraren voortgezet onderwijs voelt zich goed voorbereid). Voor het voortgezet onderwijs is dit lager dan gemiddeld in de OESO-landen (26 procent).
 
Weinig leraren worden begeleid in hun eerste baan: 15 procent van de leraren in het basisonderwijs en 31 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs hebben deelgenomen aan inductieactiviteiten in hun eerste baan. Dit is lager dan gemiddeld in de OESO-landen in het voortgezet onderwijs (38 procent).
 
Meer dan gemiddeld in de OESO-landen hebben leraren in Nederland leerlingen met speciale leerbehoeften in de klas: 46 procent versus 27 procent gemiddeld in de OESO-landen in het voortgezet onderwijs. Daarentegen vinden schoolleiders in Nederland het minder lastig om leraren te vinden die voldoende competent zijn om les te geven aan leerlingen met speciale leerbehoeften dan schoolleiders gemiddeld in de OESO-landen.
 
Ten opzichte van andere landen besteden schoolleiders in Nederland meer tijd aan leiderschapstaken en bijeenkomsten (management) en minder tijd aan onderwijskundig leiderschap. De tijd die zij besteden aan administratieve taken is vergelijkbaar met het OESO-gemiddelde.
 
Bekijk hier de infographic met belangrijkste uitkomsten of lees het gehele rapport via de website van Talis
 
Door: Nationale Onderwijsgids