Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het voor jonge mensen in Nederland aantrekkelijk om leraar te worden. Dat komt naar voren uit het rapport Education at a Glance 2019, waaruit onder meer blijkt dat het jaarsalaris van leraren in Nederland hoger ligt dan het OESO-gemiddelde. Dit melden VOS/ABB en de VO Raad.

Het jaarsalaris van een beginnend docent in het primair onderwijs in Nederland is omgerekend zo’n 9000 Amerikaanse dollar hoger dan het OESO-gemiddelde. Docenten met 15 jaar ervaring verdienen omgerekend 17.000 dollar meer op jaarbasis. 
 
Leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs verdienen omgerekend zo’n 9000 dollar meer en leraren in de bovenbouw zo’n 7000 dollar.
 

Aandeel jonge leraren

Verder ligt het aandeel van leraren die jonger zijn dan 30 jaar in Nederland bijna 15 procent boven het OESO-gemiddelde van 10 procent. Het betreft leraren die zowel in het primair als voortgezet onderwijs werkzaam zijn. 
 

Lerarentekort blijft een probleem

Ondanks de positieve cijfers waarschuwt de OESO er wel voor dat het lerarentekort in Nederland in veel gebieden een blijvend probleem vormt. De organisatie trekt ook andere conclusies die minder positief zijn. Het aantal lesuren van leraren in het voortgezet ligt bijvoorbeeld hoger dan het OESO-gemiddelde. Bovendien verdienen leraren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 11 procent minder dan andere hoogopgeleiden. 
 
Het rapport van de OESO is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids