Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Uit het rapport ‘Dream Jobs? Teenagers’ Career Aspirations and the Future of Work’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt naar voren dat in Nederland met name meisjes geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs. Jongens prefereren een baan in de ICT. Dit meldt VOS/ABB.

Van de meisjes op de middelbare school ziet 9.3 procent een baan in het onderwijs zitten. Bij jongens ligt dit percentage lager: 4.0 procent van hen zou later in het onderwijs werkzaam willen zijn. 
 
Naast docent zijn de volgende beroepen populair onder meisjes: dokter, psycholoog, verpleegkundige en advocaat. Bij jongens zijn dat, naast een baan in de ICT, sporter, technicus en softwareontwikkelaar. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids