Normal_rss_entry-150487

In Nederland volgen relatief veel mensen een opleiding vergeleken met andere landen, zowel onder jongeren als onder volwassenen. Dat constateert het ministerie van Onderwijs op basis van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Ook valt het Nederlandse hoger onderwijs op door een grotere aantrekking op internationale studenten dan gemiddeld in de OESO-landen. Uit het onderzoek blijkt ook dat in Nederland in vergelijking tot andere landen beroepsopleidingen (mbo) populair zijn.

Jongeren kiezen hier relatief weinig voor de richting techniek en verhoudingsgewijs veel voor gezondheidszorg en welzijn. Volgens het ministerie heeft ons land een sterk systeem van middelbaar beroepsonderwijs met goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Net als in andere landen, liggen er op het gebied van kansenongelijkheid in het onderwijs "grote uitdagingen'' voor Nederland.

Door: ANP