Normal_docent_les

Niet alleen Nederlandse leraren ervaren stress tijdens hun werk. Deze stressgevoelens worden wereldwijd gedeeld door docenten, blijkt uit een nieuw rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). In andere landen zelfs meer dan hier. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond. 

34 procent van de Nederlandse docenten op middelbare scholen zegt (veel) stress te hebben. Nog meer leraren op de basisschool hebben last van stress, zegt de OESO. In vergelijking met docenten in andere landen valt het aantal stressgevallen hier nog mee. Internationaal ligt het gemiddelde op 49 procent. Bovendien is bijna 60 procent van de leraren in ons land tevreden met hun salaris, tegenover 39 procent wereldwijd.

Uitzondering op de basisschool

Een uitzondering hierin is het basisonderwijs, waar 25 procent van de leraren tevreden is met hun maandloon. Meer leraren hier overwegen een vertrek uit het beroep dan leraren wereldwijd, 18 procent tegen 16 procent.

Door: Nationale Onderwijsgids