Normal_coins-948603__340

De jongste subsidieronde in het kader van de Lerarenagenda heet ‘Expeditie Lerarenagenda 2019-2022’. Centraal staat als altijd wetenschappelijk onderzoek naar de professionalisering van de leraar van vandaag en morgen. Dit meldt NRO.

In deze Expeditie wordt gewerkt naar een onderzoeksplan dat innovatief is, grenzen doorkruist en onverwachte verbanden legt. Daarom is dit een traject in twee fasen: in fase 1 wordt het Expeditieteam gevormd en werkt dit team een onderzoeksplan uit. In december 2019 gaat fase 2 van start. In deze fase zal het onderzoek worden uitgevoerd.

De drie thema’s die in samenhang onderzocht gaan worden zijn:

  • Toekomstbestendig leraarschap
  • Anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams
  • Opleiden en professionaliseren: van institutionele barrières naar vitale coalities

Meer informatie over de thema’s, over de achtergrond van deze Expeditie, wie zich kan aanmelden voor deelname en de selectieprocedure zelf staat in de oproep voor aanmeldingen.

Door: Nationale Onderwijsgids